Završena još jedna obuka za CNC operatera/programera

24. jula, 2018, u prostorijama IUS Laboratorije za arhitekturu upriličena sedamnaesta ceremonija dodjele certifikata za polaznike kursa za CNC operatera/programera, koji je organizovao IUS Life centar za cjeloživotno učenje.

Dodijeli certifikata prisustvovali su Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarikaya,predsjednik Upravnog odbora koji je i uručio certifikate i Prof. Dr. Sencer Yeralan, Dekan Fakulteta menadžmenta i javne uprave.

Prof. Sarikaya je ovom prigodom čestitao polaznicima obuke i izrazio nadu da će stečena znanja i vještine

pomoci u eventualnom pronalaženju posla te u napredovanju u karijeri.

Jedan od polaznika kursa Denis Mujadžić iz Zenice nam je rekao da je veoma zadovoljan obukom i onim sto je naučio. "Posebno se zahvaljujem našem instruktoru Adnanu Škulju na predanom prenošenju znanja i bit će mi veoma drago da preporučim ovu obuku mojim prijateljima".

Amer Dželmo profesor historije iz Gornjeg Vakufa je rekao da mu je jako drago da je pohađao CNC obuku i stekao tehnička znanja koja su danas izuzetno tražena.

"Program je zaista odličan jer je fokus na praktičnom radu, tako da smo za veoma kratko vrijeme naučili rukovati CNC mašinom."

Nova obuka za CNC operatera/programera počinje 18. septembra, 2018.

Više informacija i online aplikacija je dostupno na linku https://life.ius.edu.ba/bs/products/kurs-za-cnc-operateraprogramera-0.

 

Top