Započeta implementacija protokola o dvojnim diplomama između İTÜ-a i IUS-a

21. januara 2019. godine rektor Istanbulskog tehničkog univerziteta (ITU) dr. Mehmet Karaca, predvodio je službenu posjetu delegacije ITU-a Internacionalnom univerziteta u Sarajeva (IUS) u vezi sa studijskim programima sa dvojnim diploma IUS-a i ITU-a. ITU je jedan od najviše rangiranih univerziteta u Turskoj.

Delegacija ITU-a i rukovodstvo IUS-a na čelu sa rektorom dr. Ahmetom Yıldırımom su vodili radni sastanak, kojem su prisustvovali i šefovi odsjeka čiji će studijski programi biti sa dvojnim diplomama. Šefovi odsjeka će takođe učestvovati u radionicama koje će se održati istog dana.

Današnji sastanci uprava univerziteta i radionice za šefove odsjeka obilježili su početak implementacije Protokola o dvojnim diplomama.

Prva naznaka o studijskim programima sa dvojim diplomama IUS-a i ITU-a pojavila se je nakon što je delegacija IUS-a posjetila rektora dr. Mehmeta Karacau u rektoratu ITU-a, u julu 2018. godine. Tada je naš predsjednik fondacije i upravni odbor univerziteta dao detaljne informacije ITU-u vezane za izvodljivost i strategiju projekta, kao i sveobuhvatan opis pravnih procedura za programe sa dvojnim diplomama.

Na jednom od narednih sastanaka koji je održan u novembru 2018. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) i Istanbulski Tehnički univerzitet (ITU) potpisali su Protokol o dvojnoj diplomi i najavili da će novi studijski programi biti pokrenuti u saradnji ove dve institucije. Dogovoreno je poduzimanje koraka za objavljivanje ovog programa na listi preferiranih studijskih programa u Turskoj pod nazivom ÖSS smjernice, za akademsku godinu 2019-2020. Najavljeno je da će ponuđeni studijski programi biti primarno iz tehničkih nauka i da će okvir za dvojne diplome između IUS-a i ITU-a biti sljedeći: Nakon završene pripremne škole engleskog jezika i prve dvije godine studija na IUS-u,I  nakon tog završne treće i četvrte godine studija na ITU-u, studenti koji diplomiraju će dobiti dvojnu diplomu oba univerziteta.

Istanbulski tehnički univerzitet u je državni univerzitet koji ima dugu tradiciju još od 1773. godine, što ga čini jednim od najstarijih univerziteta u Turskoj. Istanbulski tehnički univerzitet je istaknuti i pionirski univerzitet tehničkih nauka i arhitekture sa mnogo inovativnih studija na poljima nauke, tehnologije, istraživanja i razvoja. ITU, kao univerzitet koji se uglavnom sastoji od fakulteta tehničkih nauka i istraživačkih laboratorija, blisko sarađuje sa preduzećima i drugim ekonomskim i društvenim partnerima. ITU je otvorio mnoge tehno-naučne parkove, inkubacijske centre, poduzetničke i inovacijske centre i ured za transfer tehnologije.

Top