Saradnja IUS-a s najboljim univerzitetima iz Turske

Tokom svog učešća na Rektorskoj konferenciji u Ankari krajem jula 2017. godine, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), prof. dr. Tahsin Erkan Türe, imao je priliku upoznati uvažene rektore i profesore sa brojnih univerziteta iz raznih dijelova svijeta.

Rezultat rektorovog učešća na ovom, izuzetno važnom, skupu u Ankari rezultirao je uspostavljanjem nove akademske saradnje, ili pak jačanjem već uspostavljene, sa prestižnim turskim univerzitetima. Boğaziçi University, Middle East Technical University, Istanbul Technical University, Abdullah Gül University, Mimar Sinan Fine Arts University i Hacettepe University su samo neki od univerziteta sa kojima IUS ima uspostavljenu saradnju.

Tako su u prvoj polovini mjeseca avgusta  ažurirani i prošireni postojeći Erasmus+ ugovori, te uspostavljeni novi međuinstitucionalni ugovori o saradnji. Time je u znatnoj mjeri unaprijeđena i omogućena nova razmjena studenata, akademskog i administrativnog osoblja IUS-a sa elitnim univerzitetima u Turskoj.

U narednom semestru se, također, očekuje dolazak visokokvalifikovanih profesora iz navedenih institucija, koji će svoju međunarodnu ekspertizu podijeliti sa osobljem IUS-a. Buduća akademska saradnja se odnosi na područje prirodnih i tehničkih nauka, umjetnosti, humanističkih i društvenih nauka.

Top