Predavanje: Brazil novi igrač na međunarodnoj sceni

25.aprila 2012.godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu brazilski ambasador José Augusto Lindgren Alves održano je predavanje na temu: Brazil novi igrač na međunarodnoj sceni.

Tokom predavanja Ambasador se osvrnuo na historijski značaj Brazila, novim ekonomskim dostignućima, novoj diplomatiji i metodama saradnje sa drugim zemljama.

Posebno je naglašeno da Brazil ide sigurnim putem ekonomskog razvoja u budućnosti.

U okviru svoje posjete ambasador José Augusto Lindgren Alves pozdravio je imenovanje novog rektora Univerziteta prof. dr. Özer Çınar-a. Ambasador je sa rektorom razgovarao o saradnji IUS-a sa akademskim predstavnicima Brazila.

Top