Posjeta poslovne delegacije iz Slovenije

slovenia

U organizaciji Naučno-istraživačkog centra Bistra, Ptuj iz Slovenije, poslovna delegacija sastavljena od predstavnika 20 firmi iz Slovenije je posjetila Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) u četvrtak, 2. juna 2022. godine. Goste su primili vanredni profesor dr. Kanita Karađuzović-Hadžiabdić, docent dr. Ismar Alagić i docent dr. Jasmin Šutković.

Vođa delegacije iz Slovenije dr. Štefan Čelan, direktor Centra Bistra i predavač na visokoškolskim institucijama u Sloveniji je istaknuo potencijal za ostvarivanje naučno-tehničko-poslovne saradnje između IUS-a i Bistra u narednom periodu. Vanredni profesor dr. Kanita Karađuzović-Hadžiabdić, prorektorica IUS-a za međunarodnu saradnju i istraživački rad, je predstavila IUS i prezentovala ostvarene rezultate Univerziteta u prethodnoj akademskoj godini. Docent dr. Jasmin Šutković je gostima predstavio Centar za istraživanje i razvoj (RDC) IUS-a i njegove pripadajuće laboratorije, gdje su se gosti uvjerili u potencijal istraživačko-razvojne opreme na IUS-u.

Već dugi niz godina kolege iz Ptuja razvijaju studijski program Bionika, te je razgovarano o mogućnosti uspostavljanja tog programa i na IUS-u i budućoj saradnji ta dva univerziteta.

Drugog dana njihovog boravka, docent dr. Ismar Alagić je organizovao poslovne razgovore firmi iz Slovenije sa firmama iz BiH u saradnji sa Privrednom komorom Kantona Sarajevo. Docent dr. Ismar Alagić je izjavio da je “uočen ogroman potencijal za saradnju na projektima koje bi zajednički pripremali i realizovali sa našim gostima iz Slovenije. Poseban fokus u našim razgovorima smo stavili na područja konkurentnosti, inovativnosti, digitalizacije i dekarbonizacije. Veliki potencijal ekonomske razmjene između naše dvije države u narednom periodu će sve više uključivati proizvode i usluge koji se izrađuju uz primjenu modernih tehnologija i uz učešće visokokvalifikovane radne snage“.

Dr. Čelan se zahvalio domaćinima na gostoprimstvu i istaknuo da je na svima nama da ovaj kontakt uskoro pretvorimo u projektnu saradnju IUS-a i institucija iz Republike Slovenije. 

Share