Posjeta Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

Prof dr. Ahmet Yıldırım, rektor Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) posjetio je danas g. Anisa Krivića, novoimenovanog ministra za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Izazovi u visokom obrazovanju u toku i nakon pandemije, te projektima od značaja za IUS i Ministarstvo su bili neke od tema o kojima se razgovaralo. Rektor Yıldırım je iskoristio priliku I obavijestio ministra Krivića da je IUS prvi univerzitet koji je cjelokupan nastavni proces uspješno premjestio na online platforme.

Ministar je u punom kapaciteu dao podršku radu IUS-a, kao jednog od najboljih privatnih univerziteta u BiH, te istakao potrebu prepoznavanja specifične naravi privatnih univerziteta. Također, podržana je ideja o olakšanju modela učenja na daljinu (kao nadolazeći svjetski izazov).

Posebna važnost data je naporu u internacionalizaciji obrazovanja u KS, te je posebno istaknuta atraktivnost Sarajeva kao regionalnog središta međuarodne edukacije.
 

Top