Meeting with students from Macedonia
 

Održan sastanak sa studenticama ženskog doma iz Makedonije

U petak, 13. novembra 2015. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) posjetili su studentice iz ženskog doma ‘‘Ensar Vakifi’’, Skoplje (Makedonija). Više od dvadeset djevojaka u pratnji profesora, u velikoj sobi Senata primili su prorektor IUS-a, doc. dr. Muhamed Ali i prof. dr. Mesut Idriz sa Odsjeka za društvene i političke nauke sa Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka (FASS). Prorektor Ali je gostima predstavio Univerzitet i planove za proširenje njegovih kapaciteta, broj studenata, značajne studijske programe IUS-a, te naglasio značaj uključenja IUS-a u Erasmus+ program, te koristi koje on donosi studentima, profesorima, ali i internacionalizaciji same institucije. Studentice smješteni u ženskom studentskom domu ‘’Ensar Vakifi’’, Skoplje studiraju na nekoliko Univerziteta i različitim fakultetima, te su ovu posjetu iskoristili kako bi dobili više informacija o studiranju na IUS-u, a posebno za master studij. Nakon prijema, studentice su obišle Kampus Univerziteta, te su imale priliku da saznaju više o svim pratećim sadržajima koje nudi IUS.

Top