HE Prof. Dr. Ahmet Kavas
 

Nj.E. dr. Ahmet Kavaş održao predavanje na IUS-u

U amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, 15. maja 2014. godine, Nj.E. dr. Ahmet Kavaş, ambasador Republike Turske u Republici Čad je održao predavanje na temu: ''Proces osiromašenja bogate Afrike“. Tokom predavanja, bilo je riječi o procesu osiromašenja Afrike u proteklom periodu. Afrika je danas sinonim jednog velikog kontinenta, no kada govorimo o historijskom konceptu njenog imena, njen naziv se odnosio na lokalne pokrajine u Sjevernoj Africi.

Nakon uvoda o historiji i geografskom položaju Kontinenta, Nj.E. dr. Kavaş  je iznio mnoge zanimljive činjenice o ovoj regiji i njenim potencijalima. ‘’Često mislimo da bogati podzemni resursi nisu sve što Afrika nudi, ali u stvarnosti, to je samo jedan mali dio u odnosu na njeno stvarno bogatstvo. Afrika ima veliki potencijal i to je direktno povezano sa njenim stanovnistvom’’.

U toku svog izlaganja, Nj.E. Dr. Ahmet Kavaş  se pozvao na ulogu i strategije današnjih velikih sila, govoreći da se danas oko 60 % neobrađenih površina u svijetu nalazi upravo u Africi, i  da ova regija ima vrlo hranjivo tlo. Velike svjetske i ekonomske sile su prepoznale taj potencijal i zato danas kupuju većinu tih neobrađenih površina, što predstavlja samo još jedan novi način kolonizacije.  Na kraju predavanja je uslijedila sesija pitanja i odgovora u kojoj su studenti iskazali svoje zadovoljstvo kvalitetom predavanja Nj.E. Dr. Ahmet Kavaş-a.

Top