Ljetna promocija knjige: Islam, liberalizam i ontologija: Kritička ponovna procjena

Summer Book Tour: Islam, Liberalism, and Ontology: A Critical Reevaluation

Vanredni profesor na IUS studijskom programu za Međunarodne odnose dr. Joseph Jon Kaminski je započeo ljetnu online promociju svoje nove knjige Islam, Liberalism, and Ontology: A Critical Reevaluation (Routledge, 2021) jednosatnom sesijom pitanja i odgovora sa dr. Erminom Sinanovićem u Centru za islam u savremenom svijetu na Univerzitetu Shenandoah u Leesburgu u državi Virdžinija. Razgovor možete naći na linku: https://www.youtube.com/watch?v=0bHyRWy8UDU&t=1501s.

Njegovo sljedeće predavanje o knjizi će biti u subotu, 10.07. u 18:00 sati prema lokalnom vremenu. Održat će se preko Zoom platforme sa Centrom za islamsko znanje sa sjedištem u Mississauga u Kanadi u okviru prestižnih serija predavanja 'CIK Talks', koje je do sada organizovalo javna predavanja za eminentne naučnike kao što su Mohammed Fadel (Univerzitet u Torontu), Katherine Bullock (Univerzitet u Torontu), Ovamir Anjum (Univerzitet u Toledu), i Usaama al-Azami (Univerzitet u Oksfordu).

U svom predavanju će prof. Kaminski predstaviti pregled svoje nedavno objavljene knjige Islam, Liberalism, and Ontology: A Critical Reevaluation, koja dokazuje da, bez obzira na novije napore da se govori o isprepletenim konsenzusima i diskurzivnim podudaranjima, fundamentalne kategorije koje čine „islam“ i „liberalizam“ su i dalje veoma različite i ove razlike se trebaju ozbiljno shvatiti. Dosada ne postoje noviji naučni radovi koji su eksplicitno ili studiozno analizirali gdje se nalaze ove razlike. Predavanje prof. Kaminskog će rigorozno istražiti pitanja koja se odnose na prava, moralnu epistemologiju, ulogu religije u javnom životu, kao i općenitije pristupe pravnom diskursu kroz primarne i kanonske izvore koji su sastavni dijelovi islama i liberalizma.

Pridružite se predavanju besplatno putem linka: https://www.islamicknowledge.ca/ciktalks.html.

Share