Druga konferencija za studente postdiplomskih studija

U petak, 22. aprila, 2016. godine održana je druga konferencija za studente postdiplomskih studija na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. Konfernciju su organizovali fakultet umjestnosti i drštvenih nauka i fakultet biznisa i administracije. Ukupno 69 rezimea dostavila su 74 autora iz Bosne i Hercegovine, Turske, Srbije, Makedonije, Albanije, Kosova, Pakistana, Nigerije, Gane i Etiopije. Sama konferencija ponudila je mnoštvo tema, počeši od psihologije, lingvistike, edukacije, engleskog jezika i literature, medija, kulturoloških studija, politike, međunarodnih odnosa, vizuelnih umjetnosti i komunikacijskog dizajna, historije, sociologije, pa sve do  ekonomije i menadžmenta.

Rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu obratio se prisutnima na ceremoniji otvaranja i zaželio uspješnu konferenciju. Glavni govornici ove konferencije bili su van. prof. dr. Kenan Zekić i doc. dr. Jasminka Hasić-Telalović.

Ove godine konferencija je također uključila i izložbu rada studenata sa programa vizuelnih umjetnosti i komunikacijskog dizajna i arhitekture. Izložba je otvorena u IUS galeriji.

Osim toga, uključene su i online prezentacije koje omugućavaju inostranim studentima da se povežu sa svojim vršnjacima koji studiraju na IUS-u, te učestvuju na konferenciji.

Pored novog sadržaja, suština programa konferencije ostala je ista: ponuditi mogućnosti za diplomirane studente iz Bosne i Hercegovine, Balkana i svijeta da predstave svoja istraživanja, dobiju povratne informacije od kompetentnih profesora, ali i da se povežu sa svojim vršnjacima.

 

Top