Predavanje - Opkoljeno Sarajevo, scena ratnih dešavanja

Predavanje docentice Nermine Zildžo o temi ‘’Opkoljeno Sarajevo - scena ratnih dešavanja’’ održano je u velikom amfiteatru Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) u utorak, 9. decembra 2014. godine. Doc. dr. Nermina Zildžo je tokom prezentacije uradila presjek važnih dešavanja, te je predstavila kulturnu scenu ratnog Sarajeva. Umjetnost u ratu je pored egzistencijalnih stvari bila veoma važna karika među ljudima koji su bili u opkoljenom Sarajevu, kao i umjetnika širom svijeta koji su dolazili u ratni grad i svojim prisustvom i radom dali ogromnu podršku. 

U Sarajevu su se tokom opsade, puštali igrani filmovi, igrale su se teatarske predstave, održavali koncerti i likovni umjetnici su bili aktivni, te pored niza performansa, instalacija, skulptura imali izričaja u drugim medijima. Duh ratnog Sarajeva je uprkos teškim vremenima pokazao veličinu i ljubav prema umjetnosti, kazala je doc. dr. Nermina Zildžo.

Top