Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS posjetila IUS

Novoimenovana Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović, u pratnji pomoćnice Azre Ivazović, posjetila je danas Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS), gdje se sastala sa rektorom Prof. dr. Ahmetom Yıldırımom i užim rukovodstvom Univerziteta.

Kao što je poznato, prethodno je Ministrica, posjetila i druge visokoškolske obrazovne ustanove u Kantonu Sarajevu, te najavila kako novo Ministarstvo pokreće ozbiljne i temeljite procese u ciljem donošenja nove - modernije legislative unutar Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti, a što će imati za cilj modernizaciju i novi zamah naučno-nastavne i istraživačke djelatnosti u Kantonu Sarajevo.

Nakon što ju je Rektor informisao o dosadašnjim rezultatima i planovima te izrazio punu podršku pokrenutim procesima, ministrica Husić-Mehmedović istakla se i kako će Ministarstvo permanentno podsticati jačanje saradnje među visokoškolskim ustanovama, te raditi na razvoju potrebnih mehanizama navedene saradnje.

Obilazeći prostorije i kapacite IUS-a, Ministrici Husić-Mehmedović predstavljena je uspješno implementirana metodologija realizacije nastave tokom pandemije. Također, prezentirana je i novo-uspostavljena Webex platforma koju IUS prvi primjenjuje u izvođenju nastave i kojom podiže kvalitet sistema učenja na daljinu.

Dosadašnji rad i ulaganje u viziju i misiju IUS-a rezultirao je sveobuhvatnim otvaranjem prostranog i sadržajnog Kampusa, izgradnjom objekata i moderne univerzitetske zgrade, biblioteke, istraživačkog centra, dva komforna studentska doma, savremeni istraživački centar, kao kontinuiranim razvojem istraživačkih kapaciteta. Pored tog, uspostavljene su i najsavremenije arhitektonske laboratorije, laboratorije za računarstvo, elektroniku, genetiku i bioinžinjering, ekonomiju, fiziku, mašinstvo kao i tzv. Nanomaterial laboratorija -  opremljena po posljednjim standardima omogućavajući kvalitetno i potpuno obrazovanje i usavršavanje.

 

Top