Direktor Agencije za državnu službu BiH Neven Akšamija održao predavanje o zakonima i sistemima državne službe

aksamija

Direktor Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, gospodin Neven Akšamija, je održao predavanje u četvrtak, 26. maja 2022. godine na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) u okviru serije predavanja koje organizuje Pravni fakultet IUS-a. Predavanje pod naslovom „Zakoni i sistemi državne službe u BiH i komparativno pravo“ je ponudilo sveobuhvatan pregled strukture državne službe i njenih zakona kao i poređenje sistema državnih službi u svijetu.

Prvi dio predavanja je govorio o historiji i važnosti državne službe. Suprotno praksi privatnog i nekim segmentima javnog sektora gdje su prava i dužnosti uposlenika uređena Zakonom o radu, status državnih službenika je uređen posebnim zakonima. Predavač je objasnio da sistemi moderne državne službe uključuju sisteme bazirane na poziciji i karijeri što ukazuje na njihove karakteristike, prednosti i nedostatke.   

Državna služba u BiH je podvrgnuta intenzivnoj reformi i ovaj proces je još uvijek u toku. Gosp. Akšamija je naveo da trenutno postoji više od 10 zakona o državnoj službi u BiH sa različitim kategorijama državnih službenika na svim nivoima vlasti. Dodao je da je državna služba BiH nakon primjene reformi usvojila klasični evropski pristup i odmakla se od bivšeg socijalističkog sistema. Ovo podrazumijeva veću odgovornost za rukovodioce, fleksibilnost u karijeri, sistem baziran na položaju za državne službenike na rukovodećim pozicijama, napredovanje na osnovu zasluga i kvalifikacija između ostalog. Rekao je da ima puno prostora za poboljšanja, ali i da državna služba ostaje jedno od najprivlačnijih radnih mjesta ne samo u BiH nego i na Zapadnom Balkanu.

Završni dio predavanja je predstavio komparativni pregled sistema državne službe u UK, Njemačkoj, Francuskoj, Irskoj, Estoniji, Hrvatskoj, Rusiji, SAD-u i Japanu. Iako se razlikuju u mnogim aspektima, svim sistemima državne službe je zajednička činjenica da kontinuirano prolaze kroz reforme.

Share