VACD öğrencileri Široki brijeg'teki Suton Matbaasını ziyaret ettiler

IUS Görsel İletişim ve Tasarım Bölümünden Tipografi II dersi öğrencileri 25 Mart 2011 Cuma günü Široki brijeg'teki Suton Matbaasını ziyaret ettiler. Ziyaret esnasında öğrenciler maatbadaki grafik tasarımla başlayan ve baskı türleri, kağıt ve ciltlemeyle devam ederek son hale gelen ürünlerin tabi oldukları süreçleri yakından görme fırsatı buldular.

Ders öğrencilerinin üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri olduğunu düşünecek olursak, bu ve benzeri ziyaretlerin öğrencilerin eğitimlerine ve ilerde yapacakları işlerde kendilerine çok yardımcı olacağı ortada. Öğrenciler aynı zamanda iş hayatlarında tasarımcıların müşterilerin beklentilerine nasıl cevap bularak başarılı olabileceklerini anlama noktasında grafik tasarımdaki teknik hususlar hakkında da bilgi edinme imkanı bulmuş oldular.

Öğrenciler aynı zamanda grafik tasarım teori ve ilkelerinin gerçeklikle olan bağlantısını ve tasarımcıların maatba ve müşterilerle olan ortak çalışmalarının boyutlarını detaylı olarak görmüş oldular. Kağıt türleri, ciltleme, biçimler, defterler, kitaplar ve Suton Matbaasında görülen her türlü diğer yayımla birlikte öğrenciler, ilerde işlerinde kendilerine yardımcı olacak çok önemli bir deneyime sahip oldular.

En üst