UNDP, Bosna Hersek ve Diaspora arasındaki bilgi aktarımı güçlendirecek bir proje verdi

IUS,Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’ndan (UNDP) Kalkınma için Diaspora (D4D) Projesi için hibe aldığını gururla açıklar. Projenin amacı Bosna Hersek’te yaşayanlar için sosyoekonomik imkanları ve perspektifleri geliştirmek ve Bosna Hersek Diasporası’nın ülkenin gelişme sürecindeki rolünü güçlendirmektir. IUS, teknik bilgi ve beceri transferini sağlamak için diaspora ve özel ekonomik sektörlerle el ele çalışacaktır. Doç. Dr. Muhamed Hadziabdic proje koordinatörü ve Avusturya Teknoloji Enstitüsü’nden Dr. Mirza Popovac ise diaspora uzmanıdır. Açık kaynaklı CFD aracı olan OpenFOAM Projesi kapsamında IUS’ta üç atölye çalışması yapılacaktır.

Projenin amacı, şirket işletmelerinde ileri teknolojilerin uygulanması için yerel firmalardaki mühendislerin eğitilmesi yoluyla bilgi aktarımıdır. 21-22 Mayıs tarihlerinde, birinci eğitim oturumu IUS’ta gerçekleşti. ENOVA, Interclima Sarajevo, Tensor Technology ve Invento Pro. partner mühendislik şirketlerinden katılımcılar da oturumda yer aldı.

En üst