Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) ''2014 Cross Continental - Interethnic Relations for Peace" Adlı yaz okulu başarıyla tamamlandı

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) 18-27 Haziran tarihleri arasında  “2014   Cross Continental - Interethnic Relations for Peace"  adıyla düzenlenen  yaz okulu  dünyanın  bir çok yerinden  uluslararası ilişkiler, siyasal bilimler, diplomasi, uluslararası hukuk, sosyoloji, güvenlik çalışmaları ve ayrıca disiplinler arası çalışmalar, uluslararası çatışmaları analiz ve çözümleme, barış ve önleyici diplomasi hakkında araştırmalarla  da ilgilenen ve bu alanlarda  öğrenim gören  öğrencileri  biraraya getirdi.

Yaz okulu,  IUS`un Ekonomi ve  yönetim bilimleri fakültesi (FBA)  Uluslarası ilişkiler bölümü  araştırma görevlisi  Nerkez Opačin  tarafından organize edildi ve içeriği  teorik ve pratik olmak üzere  iki kısma ayrıldı. Teorik kısımda  bir dizi konferans, tartışma, seminerler ve sunumlar yer aldı. Pratik kısımda ise farklı  kurumlar ve organizasyonların  ziyaretiyle  etkileşime dayalı  bir tecrübe  kazanımı gerçekleştirildi. Yaz okulunda ki sunumlar  ‘forum ZFD Michele Parente, Barış için iletişim ağı ve CRS Goran Bubalo, PCRC Velma Šarić, Srećko Latal, Nina Serement, Lamija Landžo, Maja Sahadžić, Dr. Hariz Halilović, Prof. Dr. Ali Resul Usul ve Nerkez Opačin tarafından  yapıldı.

Yaz okuluna katılan öğrenciler,  Saraybosna’da ki  insan  hakları için çalışan ve  bunu teşvik eden   önemli resmi  kurumları ve uluslararası organizasyonları  ziyaret etme  fırsatı buldular. Bunların başında OSCE, OHR, Bosna-Hersek  insan hakları ve mültecilerden sorumlu bakanlık, AB delegasyonu UNDP, Saraybosna tarihi müzesi  yer aldı.  Öğrenciler  ayrıca hocalarının eşliğinde  Bosna-Hersek mahkemesini ziyaret ederek  yasal departman ve halkla ilişkiler departmanı  temsilcileriyle ve Bosna-Hersek  mahkemesini  temsil eden toplulukla  konuşma fırsatı buldular. Bosna-Hersek mahkemelerinin  organizasyon yapısı ve  özellikleriyle ilgili bilgileri  öğrenmeye  çok ilgi gösteren  öğrenciler ziyaretrleri sırasında  bir çok  soru sorma şansı  buldular ve ziyaretlerinin sonunda  Bosna-Herserk mahkemeleriyle ilgili  detaylı bilgileri içeren  materyeller  kendilerine verilerek  mahkemenin çalışmalarını  resmi internet adresinden  takip edebilecekleri öğrencilere hatırlatıldı.

“2014 Cross Continental - Interethnic Relations for Peace" adlı yaz okulunun eğitici rolünün yanı sıra  dünyanın bir çok farklı yerinden  gelerek yaz okuluna katılan  gençler arasında  dayanışma ve anlayışı artırmada  ve  etnik  gruplar arasındaki  değerleri  geliştirmeye katkı sunması açısından da  önemli bir etki oluşturdu. IUS’un kampüsünde ve uluslararası bir ortamda  katılımcılar farklı kültürleri ve ülkeleri  tanımada özgün bir fırsata sahip oldular ve yaz okulu  bu vesileyle  etnik grupların  hem kendi içlerinde ve aralarındaki  ön yargıları  kırmaya  yönelikte   önemli bir   katkı sağlamış oldu.

Birinci Dünya savaşının başlangıcının  100. yıl dönümünü  göz önünde bulundurarak  düzenlenen yaz okulunun  uluslararası barışın ve dayanışmanın  teşvik edilip geliştirilmesine  yönelik gençler için  ideal bir fırsat oluşturdu. Yaz okulunun tamamlanmasıyla beraber  tüm katılımcılar IUS’un  Rektör yardımcısı Yard. Doç. Dr. Muhamed Hadžiabdić tarafından katılım sertifikasıyla ödüllendirildiler. Dünyanın  en iyi üniversitelerini kendisi için örnek alan IUS  bir kaç yıldır çok çeşitli bir çok  yaz okulu organizasyonlarına  ara vermeden  devam etmekte  ve bu yaz okulları öğrenciler ,mezun olanlar, ve lise öğrencileride dahil olmak üzere  ve bir çok bilimsel disiplinle  ilişkili olarak   tasarlandı. IUS  ‘Geekfest’, Yaz okulunun yenilikleri,  Bilişim üzerine gençlik kampı, Çağdaş düşünce ve kimlik siyaseti üzerine odaklı  Avrupa yaz okulu,  İngilizce yaz okulu ve benzeri daha birçok yaz okulunu organize etti.

En üst