Assist. Prof. Dr. Muhamed Ali
 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi(IUS), Oxford, Priştina ve Tirana Üniversitelerinin işbirliğiyle ‘1914-1918 Birinci Dünya savaşı ve Arnavutlar konulu’ Uluslararası konferans Kosovo Priština Üniversitesinde düzenlendi

28 haziran 2014 Cumartesi günü IUS, Oxford, Priştina ve Tirana Üniversiteleri tarafından Kosova’da organize edile ‘1914-1918 Birinci Dünya savaşı ve Arnavutlar konulu’ Uluslararası konferans çok sayıda tarih ve sosyal bilimler alanında ki uluslararası akademisyeni bir araya getirdi.

Konferansın amacı birinci dünya savaşını ve onun arnavutlar ve arnavut toplumu üzerindeki etkilerini irdelemek ve tartışmaktı. Konferansta IUS’u Doçent Dr. Muhammed Ali temsil etti ve ‘Arnavutların Üsküp’te birinci dünya savaşı boyunca ve sonrasında ki dini eğitim kurumları temalı bildirisini sundu. Doçent Dr. Muhammed Ali, bildirisinin içeriğinde birinci dünya savaşının Arnavutların dini eğitim hareketlerine etkisini ve Üsküp’teki  medreselerin Arnavut toplumuna olan sosyal etkilerini konu edindi.

En üst