Exchange and Scholarships Options for Students and Staff of the IUS
 

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi(IUS) Öğrenci ve Akademisyenler için Değişim ve Burs Olanakları

IUS ilk kez Avrupa Birliğinin (EU) öğrenci ve akademisyen değişim ve bursluluk   program projesine  katılma hakkı  elde  etti. Erasmus Mundus projesi kapsamında,  iki  aktivite   kategorisine    ayrılan proje Activite 1- “ortak” yüksek   lisans  ve doktora program için öğrenim   bursu   ve    Aktivite 2- ise  değişim programlarını içermektedir.   “Aktivite 1”, bir  yıldan   iki  yıla kadar olan genel yüksek   lisansı  ve  üç  yıldan 4 yıla  kadar  olan doktora programını  içermektedir. “Ortak çalışma programları” birkaç üniversitenin  ortaklığıyla organize edilerek  gerçekleştirilmektedir. Öğrenciler   farklı üniversitelerde konferanslar dinleyip, akabinde sınavlara konsorsiyum dahilinde olan tüm üniversitelerin yada öğrencinin bulunduğu üniversite tarafından onaylanmış   diplomarını  alarak  öğrenimlerini tamamlamış olacaklardır.

“Aktivite 2”  ise, değişim programını kapsamaktadır. Lisans,yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve akademik personelin EU’ya üye devletlerin 55 farklı üniversitesinde   öğrenim  görme, eğitim alma ve araştırma yapma imkanı sunmaktadır. Değişim program, öğrencilerin bilgi ve   becerilerini artırarak değişim tecrübesiyle uluslararası düzeyde yeterliliklerini   kanıtlamaktadır.

Adaylar  6  proje  kapsamında  başvurularını  yapabilirler. Bunlar  sırasıyla:

1.    JoinEU-SEE PENTA

2.    SIGMA Agile

3.    Euroweb+

4.    Eraweb

5.    GreenTech

6.    Sunbeam.

Her bir proje,  tüm adaylarla ilgilenen 8 ile 10 partner üniversiteye sahip bulunmaktadır. Değişim programı için kontenjan başvuruları Aralık 2014 ‘ten Mart 2015 (projeye bağlı olarak) açık olacaktır. Kontenjanlar 2015/2016 akademik yılı içinde geçerli olacaktır. Projeler başvuru şartları ve gerekli dökümanlar hakkında daha detaylı bilgi için IUS internet sitesini yada IUS Uluslararası ilişkiler Ofisini (IR) ziyaret edebilirsiniz.

En üst