Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Avrupa Birliği (EU) Erasmus+ Programına katıldı

IUS Uluslararası İlişkiler Ofisi (IR), Avrupa Birliği (EU) Erasmus+ Programına dahil olmak  amacıyla bir dizi aktivite hazırlığına girişti. Erasmus+ programı genel anlamda uluslararasılaşma, öğrenci ve akademik personel değişiminde belirli uluslararası işbirliği oluşturma amacını taşımaktadır. Bu ana amaç, IUS’un stratejik taahhütüyle de bağdaşmaktadır. Erasmus+ Avrupa ve ötesinde ki ülkelerle işbirliği kurarak yardım etme amacını taşıyan yeni bir Avrupa Birliği programı olarak uluslararası düzeyde eğitim ve gençlere iş imkanı sağlama alanında teşvikleri kapsamaktadır.

Avrupa Birliğinin (AB) bu yeni programı, önceki on AB programınıda içermektedir. BİH Yüksek Öğretim Kurumunun, Tempus, Erasmus, Mundus ve Yaşam boyu öğrenme programlarına erişimi bulunmaktadır. Yeni Erasmus+ programı Ekim 2014 tarihi itibariyle  Avrupa Komisyonunun internet sitesinde ve

http://www.erasmusbih.com/index.php/en/

Sayfasında proje ve öneriler için çağrıda bulunmaktadır.

En üst