Uluslararası İlişkiler Öğrencileri “Kapalı Grup Seminerleri”

Balkan Araştırmaları Merkezi  IUS Uluslararası ve Halkla İlişkiler Programı’nın en başarılı Boşnak öğrencilerine yönelik bir müfredat dışı eğitim programı yürütmektedir. Üniversiteden tam burslu olan bu öğrenciler kültür, sanat, mimarı, sosyoloji, hukuk, tarih, siyaset ve jeopolitika alanlarından seçilen belirli konular hakkında bazı IUS akademisyenlerini  dinleme fırsatı bulmaktadır. Öğr. Gör. Muhammed Yasir  Göz tarafından hazırlanan ve yürütülen program, araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, aktif katılım ve problem çözmeyi teşvik etmektedir.

Programa katılan öğrencilerin öncelikle araştırma ve akademik beceri ve yeteneklerini geliştirmesi beklenmektedir. Öğrenciler ayrıca çeşitli alanlarda mevcut küresel durum ve eğilimler, muhtemel gelişmeler ve gelecekteki imkanlar hakkında bilgi edineceklerdir. Program öğrencilerin kendilerini mezuniyet sonrası hayata hazırlamalarına da katkıda bulunacaktır.

Bu kapsamda, aşağıdaki ilgili konularda ilk grup seminerler tamamlanmıştır:

·         Helal Food Certificate: challenges and their implication in International Affairs - Sen. Assist. Faruk B. Akçeşme

·         Bosniaks and the State - Assoc. Prof. Dr. Mirsad Karić

·         The Meaning  and purpose of Education - Prof. Dr. Mesut Idriz

·         What is really West? - Assoc. Prof. Dr. Metin Boşnak

·         Art and Culture – Society and Politics - Assoc. Prof. Kenan Zekić

Planlanan diğer konular ise şu şekildedir:

·         Is there really an International Law? - Prof. Dr. Yücel Oğurlu

·         Cross- Cultural Communication - Assit. Prof. Dr. Tuba Boz

·         The Architecture Before Social And Economic Transition In The Case Of Yugoslav Socialist Modernism - Assist Prof. Dr. Adnan Zoranić

·         Turkish Foreign Policy in the Balkans - Assist. Prof. Dr. Muhamed Ali

·         “IUS” as a Project - Armin Keric – Deputy General Secretary

·      Administrative Tasks & Communication - Sabiha Pepić-Inal- Student Affairs Office Manager

·        The Art of Natural Leadership - Assoc. Prof. Dr. Muhidin Mulalic

·         June 28: A Day in History - Assist. Prof. Dr. Aliye Fatma Mataracı

·      Getting out of the Ivory Tower - Reality Check for Students and Academicians - Zuhal Güvener – Deputy Director, English Language School.

En üst