Uluslararası I. Dünya Savaşı , Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar Konferansı Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) Düzenlendi

17 Eylül 2014 Çarşamba günü ‘Uluslararası Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu ve Balkanlar’ konulu konferans IUS’ ta gerçekleştirildi. Amacı, Bosna-Hersek ve diğer ülkelerden bu alanda çalışmaları olan çok sayıda seçkin uzman ve araştırmacıyı Avrupayı ve dünyayı değiştiren birinci Dünya savaşı konusu etrafında toplamak olan konferas,I. Dünya savaşının bu gün dahi hissedilen bazı sonuçları özellikle tıp, jeopolitik savaş yöntemleri ve sosyal ilişkiler alanlarını kapsadı.

Konferansa çok sayıda akademisyen,uzman,araştırmacı ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Konferans IUS uluslararası ilişkiler Ofis(IR) Sorumlusu Prof. Dr. Mesut Idriz, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,TC. Bşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı işbirliğiyle organize edildi. Konferansta yer alan katılımcılar Birinci dünya savaşının hem şuan ki  dünya düzeneği  ve nesiller üzerine olan etkileri ve faktörlerine dair sunumlar yaptılar.

Konferansın açılışı, IUS Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu.tarafından yapıldı. Prof. Dr. Yücel Oğurlu “ Konferans boyunca konuyla ilgili uzmanlar tarafından Birinci dünya savaşının tüm önemli boyutlarının sırasıyla irdeleneceğini özellikle Osmanlı imparatorluğunu savaşa sürükleyen süreci, savaşın ekonomik ve finansal yönlerini ve milliyetçilik akımlarının gündeme getirilerek tüm dünyanın çehresini değiştiren birinci dünya savaşının başlamasına neden olan Avusturya Dükü Franz Ferdinand suikastinin Saraybosna’da gerçekleşmesinin arka planında irdeleneceğini” vurguladı.

Konferansta İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut. Değerli konuşmacılar arasında yer aldı. Prof. Dr. Mehmet Bulut konuşmasında Birinci Dünya Savaşının Bosna-Hersek ve bölge üzerinde ne denli etkili ve önemli bir periyod olduğuna değindi. IUS  Yüksek Öğrenim Kurumu olarak böylesi önemli bir konferansın organizasyonunda yer almaktan ve evsahipliği yapmaktan gurur duyduğunu belirten Bulut, böylesi konferanslar IUS’un tarih ve sosyal ilişkiler alanında ki eğitim kalitesinide arttıracağını belirtti. Konferans 17-19 Eylül 2104 tarihine kadar katılmak isteyen herkese açık olarak sürecek.

En üst