Uluslararası ‘‘Genomik ve Kişileştirilmiş Tıp Alanında Biyoetik’’ Konferansı IUS’ta düzenlendi

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi 28 Ekim 2016 Cuma günü, Uluslararası ‘‘Genomik ve Kişileştirilmiş Tıp Alanında Biyoetik’’ Konferansı’na ev sahipliği yaptı.

Katılımcılardan bazıları: Saraybosna Kantonu Tabip Odası Müdürü Fahrudin Kulenović, Kültür Bölüm Başkanı ve Bosna Hersek UNESCO Devlet Komisyon Üyesi Amira Redžić, Tıbbi Sigorta Dairesi Danışman Başkanı Indira Munđić, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Ali Gürsel, FENS Dekanı Doç. Dr. Sabina Semiz, Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Farut Berak Akçeşme, hocalar, IUS öğrencileri ve diğer üniversiteler idi.

Konferans FENS Dekanı ve Organizasyon Komite Başkanı Doç. Dr. Sabina Semiz tarafından açıldı.

Konferans, bilimsel keşiflere karşı gelen tıp ve biyomühendisliği, etik ilkeleri ve kanunlar ile sorguladı. Doğa Bilimler alanı gelişmekte ve teknoloji insan yaşamını kolaylaştırmaktadır. Bununla birlikte dünyadaki insanlara yeni tanı ve tedavi seçenekleri sunulmaktadır. Şuanki, etik ve düzenleyici etkenler,  yeni gelişmeler ve zorluklara uygun değildir. Özellikle, genomik ve kişileştirilmiş tıp alanlarında uygunsuzluk söz konusudur.

Konferans konuşmacıları:

1. Heidi Howard, İsveç;

2. Bogi Eliasen, Danimarka;

3. Vojin Rakić, Sırbistan;

4. Kasim Bajrović, Bosna Hersek idi.

Konferans sırasında, katılımcılar STK ''Diyabet'' için para bağışında bulunuldu. ''Diyabet'' Başkanı Sn. Mersiha Sarač diyabetliler için problemleri ve bunların alternatif çözümleri sundu.

Konferansın sonunda, katılımcıları fikir alışverişi yapma, deneyimlerini paylaşma ve çıkan sonuçları tartışıp analiz etme imkanı buldular. 

 

En üst