Türkiye Cumhuriyeti Bosna-Hersek Büyükelçisi Cihad Erginay Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) Konferans verdi

23 Ekim 2014 Perşembe günü Bosna-Hersek Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Cihad Erginay ‘Türk-Boşnak ilişkileri: Sosyo-Kültürel ve Ekonomik boyutları‘ konulu bir konferans verdi. Konferans peşpeşe yapılan 9. ‘Büyükelçiler konuşuyor' oturumlarının bir parçası olarak gerçekleşti ve IUS Uluslararası İlişkiler Ofisi (IR) tarafından organize edildi.

Konferans IUS öğretim görevlileri ve öğrencileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Türk Büyükelçisi Cihad Erginay, Bosna-Hersek ve Saraybosna kökenli olmasına vurgu yaparak konuşmasına başladı. Erginay konuşmasında ayrıca, dost iki ülke olan Türkiye ve Bosna-Hersek’in Osmanlı İmparatorluğundan günümüze tarihi ve kültürel bağlarına değindi. Konuşmasının ilerleyen aşamalarında ayrıntılı olarak iki ülke arasındaki siyasi ve kültürel bağa vurgu yaparak Türkiye tarafından gerçekleştirilen çok sayıdaki yatırım projelerine değindi. IUS’unda bu yapılan yatırımlardan biri olduğunu belirtti.

Büyükelçi Cihad Erginay Türkiye'nin Bosna-Hersek’in önemli bir dostu olduğunu ve Büyükelçi olarak Bosna-Hersek’ten Türkiye’ye Türkiye'den Bosna-Hersek’e ihracatı çok önemsediğini ayrıca vurguladı. Konferans Büyükelçinin dinleyicilerin geleceğe yönelik ekonomik fırsatlar ve Türkiye'nin Bosna-Hersek’i Euro-Atlantik entegrasyonunda desteklemesiyle ilgili yönelttikleri soruları cevaplamasıyla sona erdi.

En üst