‘’Türk - İslam Sanaatının Mirasçıları’’ Konusunda Konuşma

Prof.Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu, 22. Nisan 2014. tarihinde, Türkiye’den ‘Yunus Emre’ Enstitüsü’ ile birlikte Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ndeki büyük amfitiyatrosunda, 'Türk - İslam Sanaatının Mirasçıları’ Konusunda Konuşma  yapmıştır.

Saygın konuşmacı, Türkiye’de Marmara Üniverite’sinde ağaç, taş  ve metal  oymacılığı sanaatı alanında  devamlı  hoca olarak ders vermektedir. Konuşma sırasında, Prof. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu, kendi çalışmaları, oymacılık sanaatı ve çeşitli sanaat eserlerinin yapılmasından güzelliğin  aranması ve dışarıya vurulmasından bahs etmiştir.

En üst