Seminer Çalışması IUS’ta Başarıyla Tamamlandı

22 Mayıs 2014 tarihinde, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) amfitiyatrosunda, “Bilişsel ve Varoluşsal Terapide Depresyon ve Endişe” adlı bir seminer çalışması gerçekleştirildi. Açılış konuşması ve konferansı gerçekleştiren psikolog ve köşe yazarı Sayın Mustafa Ulusoy, seminerin amacının psikoloji bölümü öğrencilerine öğrenmiş oldukları becerileri gerçek hayatta uygulayabilmek için yeterli bilgiyi vermek olduğunu belirtti. Mustafa Ulusoy öğrencilerle endişe ve belirsizliği, bir korkunun belirgin ve harici sebeplerini hakkında bilgi verdi.

Ulusoy endişenin sinir hastası kişilerde görüldüğünü ancak bunun sinir hastalığı anlamına gelmediğini söyledi, ve ekledi, “Endişe bir nevi insanın korkusunu, insanın dışsal ve içsel kışkırtılmış tehditlerini temsil eder”.

En üst