Seminer: Avrupa Siyaseti ve Entegrasyonu: Bosna-Hersek’in Bakış Açısı

1 Kasım 2017, Çarşamba günü, Sosyal ve Siyasal Bilimler programı (SPS) lisans ve lisansüstü öğrencileri “Avrupa Siyaseti ve Entegrasyonu: Bosna-Hersek’in Bakış Açısı” konusu üzerinde bir seminere katıldılar. Horizon 2020 SAGE Gender Equality Project bağlamında daha önce IUS’ ziyaret eden ve Belfast Üniversitesi Karşılaştırmalı Siyaset profesörü Yvonne Galligan, seminere konuk konuşmacı olarak katıldı.

Sosyal ve Siyasal Bilimler Programı öğrencileri, Profesör Yvonne Galligan ile beraber başta Avrupa kimliği ve özerklik konuları olmak üzere birçok konuda tartışma fırsatı elde ettiler. Öğrenciler Katalonya sorunu üzerinde etkili olabilecek çözüm önerileri ve fikirlerini sunarken aynı zamanda da Birleşik Krallık’ın Brexit sonrasında Avrupa Birliği içindeki durumuna ve eski Yugoslavya ülkelerinin Avrupa Birliği’ne entegrasyonlarına dayanan argümanlar öne sürdüler. Seminer sonunda eski Yugoslavya ülkelerinin Avrupa Birliği’ne entegrasyonlarına ve bu entegrasyonun ülkelerin siyasal düzenlerini ve işbirliği ilişkilerini nasıl etkileyeceğine dair öneriler sunuldu. Semirnerde araştırmalara dayanan bir fikir alışverişi söz konusuydu. Profesör Galligan, öğrencilerin seminere hazırlanmış olarak gelmelerinden çok etkilendi.

Profesör Yvonne Galligan, katılımcılar yapılan tartışmaları oldukça faydalı bulduklarından dolayı yakın zamanda benzer bir organizasyon fikrini destekledi. IUS, verdiği seminerden ve öğrencilere olan desteğinden dolayı Profesör Yvonne Galligan’a en içten teşekkürlerini sunar.

Seminer, SPS Bölümü Asistanı Enna Zone Đonlić ve Sanat ve Sosyal Bilimleri Fakültesi Sosyal ve Siyasal Bilimler Bölümü tarafından organize edilmiştir.

En üst