Šadi Fadda Doktora Tezi Savunması

16 Şubat 2018, Perşembe günü Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Šadi Fadda, "Nonparametric Approaches In Index Option Pricing"başlıklı doktora tezini savundu. Doktora tezi, profesör emeritus Dr. Mehmet Can danışmanlığında yazıldı.

Doktora tezinin sunumu komite üyeleri, bazı FBA öğrencileri ve personeli, ve diğer konukların önünde saat 14.00'de IUS'ta başladı. Doktora tezini başarı ile savunan Šadi Fadda, iktisat alanında doktor ünvanına layık görüldü. IUS olarak Dr. Šadi Fadda'yı kutluyor ve akademik hayatında başarılar diliyoruz.

En üst