Rektör Yardımcısı ve Dekan, SMEPP 2011 Uluslararası Konferansı'na katıldı

25 Nisan 2011 Pazartesi günü, Rektör Yardımcısı Yard.Doç.Dr.Senad Bušatlić ve IUS İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Doç.Dr. Zeki Parlak, Uluslararası Novi Pazar Üniversitesinde gerçekleştirilen "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Olanaklar ve Perspektifler" başlıklı SMEPP 2011 Uluslararası Konferansına katıldılar.

Doç.Dr. Zeki Parlak'ın , konuşmacı olduğu konferansta Yard.Doç.Dr.Senad Bušatlić ve Doç.Dr. Zeki Parlak bildirilerini sundular.

Dünya'nın bir çok yerinden katılan ve 136 Yazar tarafından sunulan 77 bildirinin yer aldığı konferans, Sırbistan Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından finanse edildi.

En üst