Reisu-l-ulema Dr. Husein Kavazović IUS’ta Konferans Verdi

Bosna Hersek İslam Topluluğu Reisu-l-ulema Müftü Dr. Husein Kavazović, 4 Nisan 2018, Çarşamba günü Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ni ziyaret etti. Reisu-l-ulema Dr. Kavazović ve heyeti Eğitim Geliştirme Vakfı Başkanı Hasan Topaloğlu, Rektör Vekili Ahmet Yıldırım ve rektör yardımcıları tarafından karşılandı. Reisu-l-ulema’nın Bosna Hersek’teki rolüne hayranlıklarını dile getirirken İslam Topluluğu ile IUS işbirliği için de teşekkürlerine sundular.

Dr. Kavazović, IUS öğrenci ve personeline “Müslümanların Kimliği: Çağdaş Avrupa’daki Zorluklar” başlıklı bir konferans verdi. Müslüman kimliğinin önemli yönlerine dikkat çekerken öğrencilere Avrupa’daki güncel sorunları ele almaları gerektiğini hatırlattı

Dr. Kavazović “Bazıları Türklerle, bazıları da Araplarla, İranlılarla, Hintlilerle, Malaylarla, Afrikalılarla, Boşnaklar ve Arnavutlarla olmak üzere İslâm dünyasının tam imgesi, sadece milli geleneklere dağılmış olan parçalarda mı kalmıştır? Dünyamızın tam görüntüsü yerine, her detayın korunacağı ve bize ve diğerlerine kim olduğumuzu söyleyerek dev bir ögeye sığacak bir mozaik oluşturmaktan neden korkuyoruz? Önümüzde, özellikle gençliğe yönelik, Avrupa’nın yakın geleceğinizde cevap vermeniz gereken birçok soru var.” dedi.

Dinleyicelere Bosnalı Müslümanların hikayesinin henüz tam olarak anlatılmadığını hatırlatan Reisu-l-ulema Kavazović, “Bosnalı Müslümanlar, kültür ve geleneklerinin inşasında kendilerini başka bir Avrupa milletinde görünmeyen dik ve uzun bir yokuşta buldular. Geleneğimiz henüz tam anlamıyla sunulmadı ve hikayemiz henüz sona ermedi. Buna rağmen, Avrupa mirasında kendimizi hep Atinalıların Atina’da hissettiği gibi özgür hissettik.” açıklamasında bulundu.

Bosnalı Müslümanların şüphesiz Avrupa’nın bir parçası olduğunu şu sözlerle belirtti:

“Bosnalı Müslümanların geleceği, Avrupa’daki Müslümanlarla bağlantılıdır. Hayatta kalmamızın sırrı çağımıza göre dünyamızı yaratanların içindedir. Köklerini arayan Avrupa’nın Müslüman ruhunun, yaşayan tek hakiki kaynak olan İslamın Bosnalı ruhunda neticelenmesini umuyorum. Bu, biz Bosnalı Müslümanların kimliğimizi, özgürlüğümüzü korumak ve koşul ve olaylara karşı rasyonel bir eleştirel yaklaşıma sahip olma konusundaki sorumluluğumuzu arttırmaktadır.”

Konferans SPIUS Talks serisi kapsamında IUS Öğrenci Konseyi tarafından organize edilmiştir.

En üst