Prof. Dr. Keith Doubt’un Kitabı Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde (IUS) Tanıtıldı

4 kasım 2014 Salı günü Amerikalı ünlü yazar Prof. Dr. Keith Doubt’un pencere yoluyla: Akrabalık ve Bosna-Hersek’te kaçmak isimli kitabının tanıtımı IUS’un Amfisinde  yapıldı. Kitap tanıtım süresince IUS Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (FASS) Dekanı, Yrd. Doç. Dr. Muhidin Mulalić moderatörlük yaptı. Etkinliğe çok sayıda öğrenci,akademisyen ve Bosna-Hersek’te ki diğer akademik çevreden değerli isimlerde katıldı. Kitabın tanıtımı  Saraybosna Felsefe Fakültesinden Prof. Dr. Asim Mujkić, Prof. Dr. Mirjana Mavrak ve Tuzla Felsefe Fakültesinden Prof. Dr. Adnan Tufekčić tarafından yapıldı.

Kitabın yazarı Prof. Dr. Doubt, IUS Kültürel Çalışmalar Bölümünde  Lisans üstü dersleri vermekte bu vesileyle lisans üstü öğrencileri sosyoloji,kültürel çalışmalar,ve araştırma yöntemleri alanında bilgilerini daha da arttırma fırsatı bulmaktalar. IUS FASS Dekanı Yrd.Doç.Dr. Muhidin Mulalić  IUS Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’ya bu konuda ki vizyonu ve desteği için teşekkür etti ve bu sayede tanınan ünlü bilim adamı Prof. Dr. Doubt IUS’un Akademik kadrosunun bir parçası oldu. Geçtiğimiz sömestirde IUS Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun girişimleriyle ülke dışından onbir professor IUS ‘un üç fakültesinde çalışmaya başladılar. Bu gelişme IUS’un uluslararası kimliğinide desteklemekte. Prof. Dr. Doubt dört kitabın yazarı: Şizofreninin sosyolojisine doğru, İnsancıl refleksler, Bosna ve Kosova sonrası sosyoloji, Adaletin iyileşmesi, Bosna ve kötülüğü anlama sonrası sosyoloji, Bosnadan dersler.  Prof. Dr. Doubt’un  25 tane dergilerde yayınlanan makaleleri bulunmakta makalelerin çoğunluğu Bosnanın sosyolojik, antropolojik ve etnolojik yönlerini incelemekte. Kendisi ayrıca disiplinler arası bir dergi olan Bosnanın Ruhu dergisinde ortak editörlük yapmakta.

Prof. Dr. Doubt’un Bosna’ya olan tutkusu ve bilimsel olarak yaptığı katkılar gözönünde bulundurulduğunda  kendisi gerçek anlamda bir Bosnolog olarak nitelendirilebilir. Prof. Dr. Doubt’un  kitapları ağırlıklı olarak  sosyoloji,antropoloji ve etnoloji alanlarıyla ilişkili bulunmakta. Doubt’un güncel olan kitabı röportaj,anket  gibi bilimsel araştırma yöntemlerini kapsamakta. Prof. Dr. Doubt alan araştırmacısı olarak birkaç yılını Bosna-Hersekte akrabalık ve kaçma konularını araştırmak üzere  geçirdi,bu sebeple farklı ilçe ve köyleri  bilgi toplamak amacıyla ziyaret etti. Çalışmasında daha öncedende Anton Hangi, Tamara Tomašević, Ivo Banac, Ivan Lovrenović, Rusmir Mahmutćehajić ve Tone Bringa tarafındanda incelenmiş olan temel klasik kaynakları analiz etmekte. Prof. Doubt  araştırmasını  başarıyla teorik bir çerçeveye oturtarak sosyolojik,antropolojik ve etnolojik içerikli çalışma ve teorileri  araştırmasında kullanmakta.

Prof. Dr. Doubt  araştırmalarında Bosna-Hersek’in yalnızca coğrafi ve tarihsel bir konsepten ibaret olmadığını ve Bosnanın iki kısım, bir bölge, 10 kanton ,sayısız siyasi,anayasal milliyetçi/etnik  soruların bölgesel ve uluslararası siyasi çevre tarafından  sürekli yöneltilen bir yer olmadığını aksine Bosna-Hersek’in  çoklu kültür ,din ve etnik  kökene sahip  toplumun bir yansıması olduğunu  göstermeye çalışmakta.  Prof. Dr. Doubt  kitabında dünyanın Bosna’da yaşanan savaşın ve ülkeyi sürüklediği güncel siyasi çıkmazların farkında olduğunu ancak Bosna toplumunun içinde bulunduğu sosyolojik ve insani boyutlarından  yada  toplumun kendisinden habersiz olduğunu bu sebeple bu çalışmanın  'kumstvo’ 'prijateljstvo’ ‘bratstvo’ ‘pomirenje’ and ‘komsiluk’gibi kavramlara öne sürerek   mikro  sosyolojik seviyede Bosna toplumunu temsil ettiğini  vurgulamakta. Bosna toplumunun mikro sosyolojik boyutları  Bosna devletinin içinde bulunduğu güncel politik, yönetim, yasal ve anayasal çıkmazların üstesinden gelmek için kullanılabileceğini yine eserlerinde vurgulamakta.

En üst