Prof. Dr. Džemaludin Latić öğrenciler için ders yaptı

IUS Girişimciler Kulübü'nün davetine iştirak eden Saraybosna İslami Bilimler Fakültesi Profesörü ve ünlü yazar Dr. Džemaludin Latić, 23 Kasım 2010 Salı günü Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin konuğuydu.

Prof. Dr. Latić giriş katındaki amfitiyatroda "2.Dünya Savaşı Sonrasında Kısaca Bosna Tarihi : Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkiler" üzerine bir ders verdi. Yakın Bosna tarihi ve ulus kimlik kavramı üzerinde duran Dr. Latić, 1 saat süren dersin sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı ve kendisine IUS Rektörü Prof.Dr. Hilmi Ünlü tarafından plaket takdim edildi.

En üst