Prof. Dr. Bilal Eryılmaz Etik ve Kamu Yönetimi hakkındaki semineri

Sakarya Üniversitesi profesörlerinden, Prof. Dr. Bilal Eryılmaz 23 mayıs 2014 tarihinde Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde “Kamu yonetiminde etik”  konulu  bir konferans gerçekleştirdi. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin ilgi ile dinlediği  universitenin amfitiyatrosunda gerçekleşen konferansta Prof. Eryilmaz, sivil kamu hizmetlerinin bütün vatandaşlara  erişebilirliğine değinirken özellikle engelli, sosyal ve ekonomik güçlükler içerisinde olan bireylere etkili biçimde bu hizmetleri  ulaştırmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Bilal Eryilmaz, konuşmasının sonunda, vatandaşlara sevecen ve saygın bir biçimde yaklaşılması gerektiğini vurguladı ve öğrencilerin sosyo-politik bir ortamda yönetim ve etik konularına yönelik sorularını cevaplandırdı.

En üst