ProCredit bankacılık hakkında sunum yapıldı

9 Mart çarşamba günü,büyük amfide, IUS lifelong merkezinin organizasyonu altında, ProCredit Bankası temsilcileri "Mladi Bankar" programı hakkında kısa bir sunum yaptı. ProCredit Bankası sıklıkla mezunlara, tüm fakültelerin son sınıf öğrencilerine ve iş tecrübesi olan yada olmayan herkes için altı aylık eğitim düzenlemektedir. Bu, hem katılımcılar, hem de ProCredit Bankası için adayların tutumları ve kişisel niteliklerinin özel "ProCredit" çalışma şekline uyup uymadığını anlamak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Bu Program ProCredit Bankasında bir kariyer başlatmak için tek yoldur. Program İngilizce dilindedir; teorik ve uygulamalı eğitimden oluşmaktadır. Eğitimin teorik kısmı Bosna-Hersek'te, uygulamalı kısmı ise Bosna-Hersek'te ProCredit Bankası şubelerinden birinde yapılmaktadır.

Program aşağıdakileri içermektedir :

  • Bankanın iş felsefesi ve tarihi
  • Etik ve felsefe alanlarından konular
  • Ekonomik kalkınma, yönetim, çevreyi koruma ve küreselleşme hakkında temel kavramlar
  • Müşterilerle İş ve iletişime giriş ve bankacılık hizmetleri ile aşina olmak
  • Mali matematik ve muhasebe
  • Mesleki ve kişisel nitelikleri geliştiren görevler ve projeler

Bosna Hersek’teki ProCredit Bankası şubelerinde yer alan uygulamalı eğitim.

En üst