Öğrenciler için mayınlar hakkında bilgilendirme semineri

Sosyal, Kültürel, Sağlık ve Spor Faaliyetler yöneticisi Sayın Mustafa Çelik'in organizasyonu ile Bosna-Hersek Mayın Eylem Merkezi (BHMAC) 'den Sayın Sasa Obradović tarafından IUS öğrencilerine mayınlar hakkında eğitici bir seminer düzenledi. Seminer 21 Mayıs Cuma günü IUS giriş katındaki amfitiyatroda gerçekleştirildi. Bosna-Hersek Mayın Eylem Merkezi (BHMAC), mayın eylem koordinasyonundan sorumlu bir devlet organı ve 36 akredite mayın temizleme organizasyonu ve 3000 civarında mayın temizleyicisinden oluşmaktadır.

BHMAC'ın vizyonunun 2019'a kadar Bosna Hersek'i mayınlardan temizlemek olduğunu söyleyen sayın Obradović, sözlerine "Şu anda ise Bosna'da 1560 km2'lik bir alanı kaplayan şüpheli arazi bulunmaktadır" diyerek devam etti. Konuşmasının ardından öğrencilere mevcut mayın durumunu gösteren haritalar verdi.

Bu seminerin, hem yerli hem de yabancı öğrenciler için kara mayınlarının neden olduğu sorunları anlamak ve Bosna Hersekin mayınlı arazileri hakkında da bilgi edinmek açısından ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu.

En üst