Misafir Konuşmacı - Dr. Ahmed Adilović

27 Nisan 2015, Pazartesi günü, mümtaz kişiliklerden biri olan Travnik Müftüsü prof. dr. Ahmed Adilović, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde (IUS) düzenlenen ‘Peygamberimiz’in (s.a.v.s.) Gençlerle Yakınlığı’ konulu seminere konuk konuşmacı olarak katıldı. Dr. Adilović, Travnik Elči İbrahim-Paşa Medresesinde Tefsir ve Arap Dili profesörü olarak da görev yapmaktadır. Bu seminerin amacı, tarihin en yücesi olan Peygamberimiz’in (s.a.v.s.) hayatının ve yaşam biçimi davranışlarının olumlu bir örnek olarak, gençlerin özellikle de öğrencilerin davranışları üzerinde etkili  olmasını sağlamaktır.

Müftü Adilović, konuşması sırasında, Paygamberimizin (s.a.v.s.), tüm insanlığa özellikle de gençlere karşı sergilediği anlayış ve merhamet içerikli davranışlar üzerinde durdu. Bu dünyada ve Ahiret’te mutlu olmayı dileyen ve doğru yolda ilerleyen herkes için Peygamberimizin yaşam biçiminin en iyi örnek olduğunu, Peygamberimizin (s.a.v.s.) zorluklar karşısında sergilediği davranışlar ve insanlara karşı gösterdiği hoşgörü örnekleriyle açıkladı. Seminer sonunda, öğrencilerin soru sormalarına ve günümüz modern dünyasında örnek alabilecekleri rol modelleri hakkında konuşmalarına fırsat verildi.

En üst