Mehtap Özer Isovic Yüksek Lisans Tezini başarıyla savundu

Mehtap Özer Isovic, ''EFL Sınıflarında ki verilen kısa hikayelere karşı öğrencilerin tutumları ve algıları: Ampirik Çalışması'' adlı yüksek lisans tezini 28 Eylül 2016 Çarşamba günü başarıyla savundu. Yrd. Doç. Dr. Nudzejma Obralic savunmaya danışman hocası olarak katıldı. Diğer komite üyeleri: Yrd. Doç. Dr. Ervin Kovacevic ve Yrd. Doç. Dr. Almasa Mulalic idi.

Öğrencimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

En üst