Master Öğrencisi Alma Jeftić Erasmus Akademisyen Değişim Programı ile Türkiye’de

IUS Psikoloji Bölümünden Uzm. Asist. Alma Jeftić 6-10 Mart 2017 tarihleri arasında Erasmus Değişim Programı nedeniyle İstanbul Şehir Üniversitesi’ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Alma Jeftić bu tanınmış üniversite öğrencilerine Sosyal Psikoloji, Travma Psikolojisi ve Tarihi, Hafıza ve Psikoloji konularında bir dizi konferans verdi.

Psikoloji Bölümü konferanslarının yanı sıra, sayın Jeftić savaş sonrası Bosna Hersek Dönemindeki hafıza ve etnik gruplararası ilişkilerin sosyo-psikolojik  yönleri üzerine büyük bir topluluğa konferans verdi. Hocamızın araştırmaları genel olarak toplu hafıza ve uzlaşma konusuna odaklıydı.

"Toplu Hatalarla Grup Dışı Yanlışlar: Bosna-Hersek Örneği" konulu konferans 9 Mart 2017 tarihinde öğrenciler, çalışanlar ve üniversite dışından gelen bir çok kişinin huzurunda Kimlik, Toplum ve Siyaset konuları incelenerek ele alındı. Konferans bir çok katılımcının bir hayli ilgisini çekti. 

En üst