Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Atölye Çalışması

Oyna, Yap, Öğren- Sosyal ve Beşeri Bilimler de tasarım araştırma yöntemleri 

Dr. Mariza Dima

Londra Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Mariza Dima, 11 Mart 2016 Cuma günü, IUS, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Programı tarafından organize edilen, sosyal ve beşeri bilimlerin araştırma yöntemleri üzerine atölye çalışması düzenledi. Atölye çalışması, özellikle görsel sanatlar ve tasarım bölümü yüksek lisans öğrencilerine yönelik  hazırlanmıştır.

İnteraktif düzeyde ilerleyen atölye çalışması sırasında Dr Dima; tasarımcılara, çözülmesi gereken bir sorun olmadığı zaman alternatif gelecek olasılığının öngörülmesi için kullanılan çeşitli uygulama metodlarını açıkladı. Yöntemler, yapım aşamasında yaratıcı düşünme sürecini geliştirmek, düşünme süresinin görsel aşamasını sunmak ve tasarım sürecinin doğasında olan analiz ve sentez sürecini kolaylaştırmak gibi süreçleri içermektedir. 

Atölye çalışması sırasında, Dr Dima kendi çalışmalarında örnekler sunarak, oyun ve yapıma dayalı çeşitli tasarım yöntemlerini açıkladı. Bu yöntemler günümüzde tasarım eğitimine yönelik olmayan, ancak  tasarımın mümkün olduğu alanlar da, uzman olarak kabul edilen kullanıcılar ile işbirliği içinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Oyunlu tasarım yöntemleri, tasarım alanı dışında ki araştırmacıların desenleri tanımlamalarını sağlayarak sadece çözümlere değil, aynı zamanda alternatif gelecek olasılığı yöntemlerini sentezleme ve araştırma alanın da daha derin bir anlayış sunma potansiyeline sahiptir. Bu yöntem aynı zamandaö bu sanatı uygulayanların her sorun üzerine tekrar düşünmesini sağlayan bir uygulama alanı sunmaktadır. 

En üst