Interview with: Senad ef. Agić
 

Kuzey Amerika’da ‘Boşnaklar Diyanet Vakfı ’nın Kurucusu Senad ef. Agić ile Röportaj

Senad ef. Agić   1960 Yeni Travnik  doğumludur. 1965 senesinden itibaren Saraybosna’nın yanında bulunan Hrasnica yerinde oturmuştur. 1980 senesinde Saraybosna’da Gazi Husref-Beg  medresesini tamamlayıp İslami eğitimi , yüksek eğitimi  ise Saraybosna Üniversitesi, Felsefe Fakültesi, Arapça, Türkçe ve Farsça Bölümünde elde etmiştir. 1989  senesinde Çikago’ya gitmiş  ve  şu  anda da orada yaşamaktadır. 2004 senesinde, Amerika’da İslam tarihi alanında  yaptığı  bilimsel çalışmaları   için  ‘Celalettin Rumi Ödülü’ nü  alıp İslami bilimler alanında doktora ünvanını kazanmıştır.Doktora çalışması da  olmak üzere, özel çalışmalarında  ABD'de Boşnakların sosyolojik ve tarihsel bağlam deneyimlerini  özenle işlemiştir. 2006 sensinde, ABD, Amarika, South Bend, Indiana,    Graduate Theological Foundation’da İslam tarihi alanında  Ph.D. İslami bilimler alanında araştırma yaparak ‘ Bilim doktoru’ ünvanını elde etmiş, doktora çalışması,  en iyi  bir çalışma olarak  ilan edilip, 2006 senesinde, Oxford  Üniversitesine bağlı olan  bu yüksek öğretim kurumunda  (GTF) İslami bilimler  alanında  tarafından  savunmuştur.  1989 ile  1994  seneleri arasında Çikago’da  İslami Kültür Merkezi Müdürü ve İmamı olarak çalıştığında ABD’de Boşnaklar’ın  Diyanet Vakfı’nın  Baş İmamı olarak atanmıştır. Kendisinin, Arapça ve İngilizce’den yaptığı çalışmaları,  Kur’an, Arap Edebiyati,Bosna’da din,şiddet  ve manevi geleneksel   hakkında hazırladığı  röportajlar  ve tasvirler ilan edilmiştir.  Şimdiki çalışmaları  da, bir arada yaşamaya, karşılıklı saygı ve işbirliği hayatı lehine çalışan aşırılık ve dini düşmanlığı olmayan  geleneksel  ılımlı  İslama odaklamaktadır. Senad ef. Agić , Çikago’da  Averroes Academy ( Kuzey Amerika’da Boşnaklar Kongresi) kurucularının biridir. Bunun dışında Senad ef. Agić ,  Amerika  Yüksek İslam Konseyi’nin, Brüksel'de İmamlar ve Hahamlar Birinci Dünya Kongresi’nin, Chicago'da Dünya Dinler Parlamentosu Inter-Din Konseyi’nin, Oxford Üniversitesi Öğrencileri Derneği’nin ve  Iqra 'Uluslararası Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nun  üyesi  ve  Northbrook   Rahipler Derneğ’inin eski Başkanıdır. 

Sayın Agić Bey, Uzun Yıllardır BH Diasporası İle Sıkı Sıkı Bağlısınız. Bu İşbirliğinin Nasıl  Gerçekleştirildiği,  Bizimle Paylaşabilir Misiniz? 

BH Diasporası’nın, Bosna Hersek ile iş birliği, Riyaset yoluyla gerçekleştirilmektedir. Bu işbirliği, iyi  ve kalitelidir, ama ek çabalar ile  daha da iyi olabilir. Bir kaç senedir , Riyaset ‘in yardımı ile, Visoko’daki küçük medresesinin  programlarını düzenlemekteyiz.  Tabii ki, bu programlar, Amerika’da Boşnaklar’ın Disporası Topluluğu’na   doğru giden adımların biridir,  nihai  amacı olmamalıdır.  Mümkün olduğu her yerde dostluk köprüleri devamlı  kurarak bir çok şey yapılması lazım. Kültür alanında işbirliğine gelince, devlet  tarafından inisyatif yoktur. Bunun yanı sıra, çocuklarımız ile Boşnakça  kurslarını düzenlemekteyiz. Bu kursları  yaparken, çocuklarımıza, Boşnakça, tarih  ve kültür alanlarından bilgileri  aktarmaya çalışan  ders veren hocaların  ve  gönülü olarak çalışanların   yaratıcılığına güveniyoruz. Bosna Hersek’te doğmadıklarına rağmen çocuklarımız, geldikleri ülke hakkında ek bilgileri öğrenmek ve benisemek istiyorlar. Devletimizin, bağlantılarımızın  ülkemiz ile daha güçlü olması   için daha fazla yapamadığını anlatmak, bazen   çok acılı oluyor.  Çoğu  çift vatandaşlığı olan  vatandaşlarımıza konsolosluk  hizmetleri  vermekle iş bitiyor. Diasporada olan vatandaşlarımız, siyasi açıdan aktif olmak istememekte, oy vermesine ait formalite prosedürlere bile istemeyerek katılmaktadır. 

Bize, Amerika’da BH Diasporasının Yaşamı Hakkında Daha Fazla Bilgi Verebilir Misiniz? 

Çocuklarının, iyi üniversitelerde okumalarını sağlamak isteyen vatandaşlarımız, Amerika’da çok yoğun çalışarak çaba göstermektelerdir. Ulaşamadıkları başarıyı, kendi çocuklarına sağlamak istemektelerdir.  Öncelliklerin belirlenmemesi gibi bazen uyumsuyluklar da oluyor, de bazı ebeveynler okullarda spor eylemlerine en çok önem verirler. Bazıları ise, ‘müzik’ enstrümanlarına v.s. aşık oluyorlar.   Her durumda, çocuklarını dini derslere gönderen ebeveynler, din olmadan insanı mutlu edemeyen sadece eğitim dışında daha fazla sağlamaya çalışmaktalardır.  Kimliği hakkında çok güçlü bilincisine sahip olan Amerikalılar, psikolojik ve profesyonel açıdan kimliği hakkında bilincisinin kriz içinde bulunanlardan  daha  güçlülerdir.   

BH Diasporasının, BH Üniversiteleri ve Eğitim Sistemi Hakkında Yeterince Kadar Bilgiye Sahip Olduğunu Mu Düşünüyorsunuz? 

BH Diasporası, Bosna Hersek’teki üniversiteleri hakkında yeterince bilgilere sahip değildir. Cemaatimden vatandaşlarımızın, çocuklarının Avrupa’da okuma imkanları hakkında bilgi topladıklarını duydum. Bunun dışında, Amerika üniversitelerinde ve kolejlerinde okul masraflarının çok fazla olduğundan  (yıllık 50.000 $  bile)  şikayet ettiler. Bu fiyatlar, normal bir insan için  gerçekten  çok yüksektir.   Bundan dolayı, Amerika – Bosna Diasporası için, en iyi bir çözüm çocuklarının BH Üniversitelerinde okumalarıdır. 

Geçenlerde, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’ne Ziyarete Gittiniz. IUS İle İlgili İzlenimleriniz Nedir? 

IUS  ile ilgii izlenimlerim mukemmeldir. BH tarihi merkezinde yer alan, eski Roma mahallesinde Roma’nın ünlü  köprüsü, Saraybosna havalimanı ve merkezinin yakınında, efsane  Igman dağının tabanında ve ‘ Mala aleya’ gezme yerinin yakınında  bulunan, modern  bir şekilde inşat edilmiş  ve döşenmiş  IUS,   her ziyaretçi nefessiz bırakır. Buna, iyi bir plan, mufredatı, kaliteli ve genç profesörler  eklenirse, bu üniversitenin,  Batı Avrupa’da ve Amerika’da  lise eğitimini  tamamlayan  mezunlarımızın bir çoğu için, iyi bir çözüm olduğu sonuç çıkarılabilir. 

Amerika’dan Öğrenciler de, Sizinle Birlikte IUS’u  Ziyaret Ettiler. Onların İzlenimleri Ne dir? 

Amerika’dan öğrencilerimiz (37 öğrenci), benimle birlikte  söz konusu olan program kapsamında  IUS’u ziyaret ettiler ve eğitimi  burada devem etmek amacıyla buranın şartlarını  araştırdılar. Amerika’dan çocuklarımızın, IUS’ta okumaları çok avantajlıdır. Yapılması gereken şey, IUS’un daha fazla tanıtımı ve çocuklarımıza IUS ile ilgili daha fazla bilgi ulaşılmasıdır. Bu şekilde yapılırsa, başarıya ulaşırız. Öğrencilerimizin en çok beğendikleri şey, İngilizce’de okuyabilme imkanıdır. 

Sonuç  Olarak, Tüm Gençlere ve Öğrencilere Mesajım: 

Bir şey kaliteli ise, hiç de uzak olamaz. Eğitim görmek amacıyla çocuklarımızı, BH yükseköğretim kurumlarına gönderilerek  eğitimden daha fazla kazanıyor olsak, coğrafi açıdan IUS gibi hiç  bir üniversite, o kadar uzak olamaz. Bunu derken, Amerika’dan öğrencilerimizin vatanımız BH ile bağlantı kurma öneminden bahs etmiş olurum. Amerika’da yaşayan çocuklarımız, elbette vatanı BH’i çok severler ve vatanının  ekonomi açıdan  gelişmesine yardım etmek isterler.  Bizim vazifemiz, bu unsuru  tanımak  ve BH diasporasının, vatanı BH ile yeniden entegrasyonunun hızlaştırılmasına etkileyecek adımları atmaktır.

En üst