Konferans; "Anayasa Reformu ile Ulusal Birleşme" Prof. Dr. David Pettigrew, Southern Connecticut Üniversitesi

Southern Connecticut Üniversitesinden gelen Prof. Dr. David Pettigrew’ün Uluslarası Saraybosna Üniversitesinde(IUS) vermiş olduğu ikinci konferansının konusu "Anayasa Reformu ile Ulusal Birleşme" olmuştur. Prof. Dr. David Pettigrew vermiş olduğu konferansta soykırım inkarı, insan hakları ihlali, referandum ve ayrılma tehditleri gibi konular üzerinde durmuştur. Bu süreçte, Sırp Cumhuriyeti uzlaşmayı engelleyerek, bölgeyi istikrarlaştırıp, Bosna’da sosyal bölünme oluşumuna devam etmiştir. Bununla birlikte, savaş suçlularının yükseltilmesi, fail anıtlarının dikilmesi, kurbanlar için yapılan anma törenlerinin yasaklanması konuları da ele alınmıştır. Boşnakların; devletlerine, kurumlarına, ve dillerine yönelik küçültücü yorumlarla birlikte afişler ve RS genelinde sloganlar atılmıştır. Devam eden soykırım ve öncülerinin gelecekteki soykırım konuları da konferansta yer almıştır. Bu eylem ve diğer kasten yapılan yaralayıcı eylemler, Boşnaklara ve Sırp olmayanlar vatandaşlara karşı kışkırtıcı ve aşağılayıcı bir etki yaratmıştır.

Prof. Dr. David Pettigrew "Ulusal Hükümet tekrar meşrulaştırıldığında, zulümler normalleştirilerek, failler yüceltildi ve hedeflenen canavarlaştırılma kabul edildi. Bununla birlikte, Sırp Cumhuriyetinde sosyo-politik kültürlerin, soykırım tohumlarını hala görmekteyiz" açıklamasını yapmıştır.

Karaciç davasında, uluslarası topluluklar, Sırp Cumhuriyeti’nde çalışan Sırp olmayan vatandaşları düşürerek, onları dışlamak için soykırım inkarı yapmışlardır. Bu dava, insan hakları ihlali ve nefret içeren sözlerin kullanıldığı bir soykırım darbesidir. 

En üst