Kitap tanıtımı şu anda IUS'ta yapılıyor

IUS Profesörleri Prof. Dr. Mehmed Ganiç ve Doç. Dr. Azra Brankoviç'in yazarları olduğu „Bosna-Hersek - Türkiye Ticari ve Ekonomik İlişkileri: BH Ekonomik Durumu ve Gelecek Öneriler“ („B&H Commercial and Economic Relations with Turkey: The Status of B&H Economy and Recommendations for the Future“) adlı kitabın tanıtımı şu anda IUS'ta. Kitabın editörlüğü Prof. Dr. Yücel Oğurlu tarafından yapılmaktadır.

Kitap iki bölümden oluşmaktadır. Kitabın ilk bölümü; makro – ekonomik eğilimler ve iş ortamını analiz etmektedir. Analiz yazarları, Bosna – Hersek ve AB Ülkeleri arasındaki ticari ilişkisini, Bosna – Hersek ve Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ticari ilişkileri ve yabancı yatırımcılar için hukuki ve ekonomik ortamı da analize almıştır.
İkinci bölümü ise nitel araştırma sonuçlarını sunmak için ayrılmıştır. Bosna Hersek'e yatırım yapan Türk şirketleri ile yapılan görüşmeler ve iş tecrübeleri de bu çalışmaya dahildir. Araştırma 2016 Nisan – Mayıs tarihleri arasında yapılmıştır.

Kitap, Bosna – Hersek'te faaliyet gösteren Türk firmalarının deneyimlerini ve Bosna Hersek'te yapılan yatırımların avantaj ve dezavantajlarını gösteren çok önemli bir koleksiyondur. Bu kitapta, gelecekteki Türk yatırımcılar için talimatlar ve öneriler de bulunmaktadır. Kitabın yazarları, potansiyel Türk yatırımcılara yardımcı olabilecek Türk büyükelçiğini, mükemmel bir rehber olarak tanıttı.

Sınırsız ve koşulsuz desteği için Ticaret Ataşesi, Sedat Yıldız'a özel teşekkürümüzü sunuyoruz.
Ayrıca, Basın Ataşesi Ömer Cetres'e, Dini Ataşesi Hasan Atlı'ya, Eğitim Ataşesi Vasi Ete'ye ve Hamza Doğan'a da katıldıkları için çok teşekkür ederiz.

En üst