IUS’tan Eğitim Teknolojisinde Öncü Adım

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), çevrimiçi eğitim, karma eğitim ve uzaktan eğitimin kalitesini büyük oranda artıran Webex uygulamasını başlatarak bölgede bir ilke imza attı. 

Eğitimde ve eğitim teknolojilerinde dünya standartlarını gözeten ve eğitim öğretimde elde ettiği tecrübeleri bölgeye taşıyarak özgün bir ekol oluşturan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS), bölgede Cisco Webex Video Konferans Sistemi’ne geçen ilk üniversite oldu. 
Webex Video Konferans Sistemi ve Microsoft Teams platformları üzerinden öğrencilerin sınıfı birebir görebilmelerini, akıllı tahtaya yazılanları anlık olarak ekranlarında takip edebilmelerini ve akademisyen ile ders materyallerine her an ulaşabilmelerini mümkün kılan sistem, uzaktan eğitim uygulamasını yüz yüze eğitim kalitesine yakın bir forma çeviriyor.

Akademisyenler, öğrenciler ve çalışanlar arasındaki iletişimi üst seviyeye taşıyan sistem, aynı zamanda öğrenciler için güvenli bir sınıf ortamı yaratılmasını da sağlıyor. 

Birçok sınıfın 85 inch Cisco Webex  ve diğer akıllı tahta sistemleriyle teçhiz edildiği kurumda eğitimciler, yüz yüze eğitime benzer şekilde öğrencilerle anlık etkileşim bulunabilmenin yanı sıra içerik paylaşımı da yapabiliyorlar. 
 
 

En üst