IUS’ta “Türkiye’de Genel Seçimlerin Sonuçları” Konulu Yuvarlak Masa Toplantısı Yapıldı

13 Kasım 2015 Cuma günü, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi(IUS) Senato Odası’nda IUS Balkan Araştırmaları Merkezi(BSC) ve Hukuk Fakültesi tarafından 1 Kasım 2015 tarihinde Türkiye’de yapılan genel seçimlerin sonuçlarına dair bir yuvarlak masa toplantısı organize edildi. Balkan Araştırmaları Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Çaksu moderatörlüğünde gerçekleşen yuvarlak masa toplantısı, IUS Rektörü dahil IUS idari ve akademik personeli arasında konu hakkında müzakerelerde ve fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda öncelikle seçimlerin sonuçları ve seçmen davranışı ayrıntılı olarak analiz edildi ve yorumlandı. Sonrasında yeni hükümetin kurulması, karşılaşılacak muhtemel zorluklar ve sorunlar ve ileriye dönük politikaların oluşturulması konuları ele alındı. Son olarak da hükümetin dış politikaları ile Bosna Hersek üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirildi.

En üst