IUS’de Genetik ve Biyomühendislik Laboratuar Gelişimi

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IS) uluslararası düzeyde tanınmakta olup, farklı alanlarda araştırma yapan öğrenciler ve gelecek vaad eden bilim adamları için, araştırma, kalkınma ve eğitim olanakları sunan bir merkez olarak kabul edilmektedir. Üniversitemiz idari ve akademik personelinin, geçmiş dönemlerde başarılı şekilde uyguladığı yeni metodlar ve kalkınma çalışmaları, genç araştırmacılar için sunulan bilimsel araştırma ortamları, bu alanda gerçekleştirilmiş olan başarılı atılımlar hakkında bir çok fikir sunmaktadır. 2014 senesinde İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından finanse edilmiş olan proje başarıyla gerçekleştirilmiş olup, bu proje kapsamında IUS Genetik ve Biyomühendislik  laboratuvarları için 150.000 KM bütçe ayrılmıştır. Bunun yanı sıra, Mühendislik ve Doğa Bilimler Fakültes’inin (FENS) diğer bölümleride ileri ki kalkınma programları için yaklaşık olarak 350.000 KM üstünde finansal destek sağlamıştır.

FENS, Genetik ve Biyomühendislik programında  öğretim görevlisi olarak görev yapmakta olan Jasmin Šutković, bu konuya atıfta bulunarak “laboratuvarlarımızın gelişimi ve gerekli olan kaliteli özel donanımın tedarik edilebilmesi açısında başlatılmış olan mali destek sağlama süreci projesi kapsamında, kaynak tekliflerinin toplanması, raporların hazırlanması ve büyük kampanyalar ile işbirliği oluşturulabilmesi için Araştırma merkezi geçmiş dönem koordinatörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakçı’nın desteği ve  üniversite’mizin diğer akademik personelinin özenli ve sebatli çalışmışları sonucu büyük başarılar elde edilmiştir. Amacımız, öğrencilerimize en modern donanınıma sahip laboratuvarlarda araştırma yapabilme imkanı sağlamaktır. Dr. Azizul Haque’in okulumuz araştırma laboratuvarı donanımı ve sunduğu imkanın, Amerika Birleşik Devletler (ABD)’inin bile birçok üniverstesinde verilemediğini vurgulaması bunu daha ilgi çekici hale getirmektedir” şeklinde belirttiği bir konuşma gerçekleştirdi.

Labratuarlaraimızda sağlanmakta olan imkanlar şu şekildedir: (QRT PCR makinesi, CO2 kuluçka makinesi, Ters floresan mikroskop, Chemiluminescene gel system imager, soğutma ile santrifuj ve Mikroplaka Okuyucu v.s.). Belirtilmiş olan bu yeni donanım imkanları, şu anda mevcut bulunan imkanlarla birlikte bir bütünlük oluşturmakta olup, genetik  ve biyomühendislik alanlarında (bitki moleküler biyoloji, İnsan Genetiği, moleküler Biyotip, Moleküller hücre biyoloji, bilgisayar biyolojisi ve biyoinformatik)  kaliteli araştırmaların yapılabilmesi açısından gerekli olan tüm şartları sunmaktadır. Genetik ve Biyomühendislik laboratuvarları da, aynı zamanda araştırma merkezi bünyemizde yer almaktadır. Bu doğrultuda, okulumuz, dünya çapında tanınmakta olan akademisyenler ve bilim adamları ile gelecekte yapılacak başarılı işbirliği sayesinde, Balkanların en ünlü, araştırmacı ve bilim adamı değişim merkezi haline gelecektir.

Laboratuvarlarımız hakkında daha detaylı bilgi almak için http://research.iüs.edu.ba/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

En üst