IUS ve SAGE Bosna Hersek Parlamentosunda

23 Ekim 2017 Pazartesi günü “Cinsiyet Eşitliği Üzerinde Politika Oluşturma Araştırmalarının Rolü” isimli oturum Bosna Hersek parlamentosunda, Bosna Hersek Parlamenterler Meclisi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Başarma Komisyonu, İnsan Hakları ve Mültecilerin Cinsiyet Eşitliği Ajansı USAID Bosna Hersek ortaklığı ile organize edildi. Bu vesileyle, Horizon2020 SAGE projesiyle Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde bu oturumda yer aldı.

Oturumun amacı Bosna Hersek’te cinsiyet eşitliği alanında yapılan en güncel araştırmaları tanıtmaktı. Bu oturumda deneye dayalı araştırmanın politika geliştirme için önemini vurgulamakta ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki deneye dayalı verilerin düzenlemeler ve stratejik belgelerde belirtildiği şekilde toplanmasına yönelik kesintisiz bir sürecin kurulmasının önemine dikkati çekmektedir.

Açılış konuşmasını SAGE projesi ile işbirliği içerisinde olan Cinsiyet Eşitliği Kurumu direktörü Samra Filipović Hadžiabdić izleyiciyi karşıladı. Oturumda USAID, OSCE ve bakanlıktan da konuşmacılar yer aldı.

IUS SAGE projesi yöneticisi Dr. Jasminka Hasić Telalović’te konuşma yaparak projenin IUS ve Bosna Hersek için önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Programın sonunda katılımcılara SAGE projesi hakkında detaylı bilgi alabilecekleri promosyon malzemeleri dağıtıldı.

Belfast Queens Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olan Profesör Yvonne Galligan’da bu oturumda ülkemizde cinsiyet politikasına verilen önemi daha net bir şekilde gördü.

Bu hafta, IUS SAGE projesi dahilinde , IUS'de toplumsal cinsiyet konferansları veriidiğini de hatırlatmak isteriz.

En üst