IUS ve Lublin Katolik Üniversitesi Ortak Yüksek Lisans Programı

 

 

IUS, Lublin Katolik Üniversitesi ile Biyoanalitik Teknolojiler alanında ortak bir yüksek lisans programının yürürlüğe girmesi üzerinde çalışıyor. Proje tamamen Polonya Ulusal Akademik Değişim Ajansı (NAWA) tarafından desteklenmektedir. Bu tür bir program IUS için büyük bir önem taşımakla beraber, bu işbirliğinin avantajları ve önemi Yrd. Prof. Dr. Altijana Hromić-Jahjefendić, IUS Doğa Bilimleri ve Genetik ve Biyomühendislik Program Koordinatörü Başkanı, tarafından açıklandı.

Lublin Katolik Üniversitesi ile işbirliği nasıl başladı?

İşbirliği aslen doğa bilimleri alanındaki ERASMUS akademik personel ve öğrenci değişimi projesi ile gerçekleştirildi. Genetik ve Biyomühendislik Bölümü'ndeki birçok profesör, asistan ve öğrenci, akademik değişime katılma fırsatı buldu ve bu da şu anda piyasada yüksek talep gören bir alanda ortak bir yüksek lisans programı oluşturulması girişimine yol açtı.

Biyoanalitik nedir ve bu programın başlaması IUS'a ve öğrencilerimize ne ifade ediyor?

Biyoanalitik teknolojiler, modern akademik enstitü ve endüstrinin çeşitli bölümlerinin ayrılmaz bir parçası olan bir bilim dalını temsil etmektedir. Bilimsel laboratuvar eğitim alanı, sağlık, eczane, gıda, tarım, eğitim ve bilimsel araştırma sektörleri de dahil olmak üzere birçok endüstride mevcuttur. Laboratuvar teknolojisindeki ilerlemeler, test ve teşhis yeteneklerini büyük ölçüde geliştirmiştir. Biyoanalitik tekniklerin geliştirilmesi ise ilerleyen yıllarda tam kapasitede gelişmesi beklenen ilerici bir disipline yol açmıştır. İlerici bir disiplin diye tanımlayabileceğimiz bu spesifik alanda, hassasiyet, özgüllük, doğruluk, verimlilik, veri kalitesi, veri işleme, analiz maliyetleri ve çevresel etkiyi iyileştirmek için birçok fırsat mevcuttur. Adli ve klinik toksikoloji dahil olmak üzere birçok branşta analitik bulguların güvenilirliği çok önemlidir. Örneğin, güvenilir olmayan sonuçlar, bir sanık için haksız hukuki neticelere veya bir hastanın yanlış tedavisi edilmesi gibi sonuçlara yol açabilir. Bu noktada kesinlik, doğruluk ve hassasiyet parametreleri hakkıyla yerine getirilmelidir. Burada, Doğa Bilimleri Bölümü'ndeki yeni eğitim programı tarafından sağlanacak nitelikli personel önemli bir rol oynamaktadır.

Program, AB üye ülkesinde çok saygın bir yüksek öğretim kurumu olan Lublin Katolik Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülecektir. Her iki kurumda da yeterli personele, laboratuvarların ulaşılabilirlik ve ekipmanına büyük önem verilmektedir ve her iki kurum da öğrencilere son teknoloji laboratuvarlar sunmaktadır. Temel laboratuvar bilgilerine ek olarak, adaylar araştırma ve endüstriyel laboratuvarların ileri prensiplerini doğrudan tanıma fırsatı bulacaklar. Her iki kurum da, gerçek hayat ortamında deneyim yoluyla pratik bilgi elde etmek için önemli olan çeşitli endüstri ortaklarıyla işbirliği sağlamıştır. Bütün bunlar öğrencilerin pratik olarak çalışmasını ve edinilen bilgiyi doğrudan işgücü piyasasına uygulamak üzere eğitilmesini sağlayacaktır. Programın amacı profesyonel, iletişim, iş, analitik, bilgi ve araştırma becerilerini geliştirmektir. Bu eğitim programı, biyolojik bilimlere dayalı analitik teknikler ve araştırma araçları alanında temel ve ileri mesleki bilginin geliştirilmesini sağlayacaktır. Ayrıca, öğrenciler işletme bilgi ve becerilerini geliştirecek ve programı tamamladıktan sonra riskleri planlayıp yönetebilecek, bu alandaki iş ahlakını ve yasal esasları bilecek, ilkelere aşina olacak ve biyoteknolojik ve farmasötikal ürünün kalkınma, üretim, ve kontrolünde kalite güvencesini uygulayabilecektir.

Yeni yüksek lisans programının amacı ve kazanımları neler?

Biyoanalitik Teknolojileri alanındaki yüksek lisans programının amacı, öğrencilerin sistematik olarak biyoteknoloji alanındaki bilgiyi ve bu alandaki uygulamaların kullanımını anlayabilecekleri pozisyona getirmektir. Bu anlamda programın temel amacı, öğrencilerin edindiği bilgileri test etme fırsatına sahip olacakları modern laboratuvarlarda öğretim-bilimsel sürecin nüfuz etmesiyle teorik ve pratiğin öğrencilerin "yerinde" çalışmasıyla bütünleştirilmesidir. Mesleki ve kişisel yeterliliklerin geliştirilmesinde kişilerarası becerilerin ve bağımsız öğrenme becerilerinin geliştirilmesi özel bir boyuta sahiptir.

Biyoanalitik Teknolojiler eğitim programının temel hedefleri, hem endüstride hem de akademik çevrede talep gören uzmanların oluşumunu sağlayacak teorik ve pratik bilgi ile genel ve özel yeterlilikleri elde etmeyi amaçlamaktadır. Laboratuvar bilgisine ek olarak, adaylar bilimsel araştırma ve endüstriyel laboratuvarların ileri çalışma prensiplerini doğrudan tanıma fırsatı bulacaklar. Biyoloji ve istatistiksel analiz alanındaki bilgi birikimi sayesinde adaylar, analitik teknikleri çalışma fırsatı bulacakları birçok pozisyonda profesyonel olarak uygulayabileceklerdir. Temel mesleki bilgiye ek olarak program, optik, matematik, bilgi teknolojisi ve programlama gibi modern bir laboratuvarda çalışmak için gerekli olan diğer disiplinlerde bilgi ve beceriler sunmaktadır. Bahsedilen tüm beceriler, teşhis, kontrol ve araştırma laboratuvarlarında kullanılan gelişmiş analitik tekniklerin ve araştırma araçlarının kullanılmasını sağlayacaktır.

Yüksek lisans programının kazanımları ve öğrenme çıktıları, ulusal ve uluslararası uygulama modeli üzerinde formüle edilmiştir. Biyoanalitik Teknolojiler eğitim programının öğrenme çıktıları tanımlanırken, Avrupa Nitelikler Çerçevesi (EQF) ve BH yeterlilikler çerçevesinde ve Bosna-Hersek'teki mevcut uygulamalarda verilen yönergeler tamamen dikkate alınmıştır. Öğrenme çıktıları çeşitli kategorilere ayrılır: öğrencilerin tamamlanmış eğitimlerde edindikleri bilgiler, beceriler (bilginin uygulanması) ve kişisel ve profesyonel olabilecek genel yeterlilikler. Zorunlu dersler, tanımlanan tüm öğrenme çıktılarını içerir ve seçmeli derslerin alınmasıyla, adaylar daha da geliştirecekleri temel öğrenme çıktılarını seçerler.

Mezun olduktan sonra hangi unvan kazanılır ve iş bulma olanakları nelerdir?

Adaylar, biyolojik bilimlere dayalı analitik teknikler ve araştırma araçları alanlarında temel ve ileri mesleki bilgiyi edindikten sonra, bu bilgileri birçok iş pozisyonunda uygulama fırsatı bulabilecekler. Programın getirdiği iş bulma olanaklarını artıracak olan ek değer, temel mesleki bilgiye ek olarak, adayların modern bir laboratuvarda çalışmak için gereken diğer disiplinlerde bilgi ve beceri kazanacakları ve program sayesinde işletme ve biyoteknoloji endüstrisinin farklı yönleri hakkında bilgi sahibi olacakları gerçeğidir.

Programın bir parçası olarak adaylar, şirket laboratuvarları, araştırma ve gelişim merkezleri ve teşhis laboratuvarlarında, işe alımlarda onlara büyük bir avantaj sağlayacak olan staj programlarına tabi tutulacaklardır. Başka bir deyimle adaylar, gelecekteki potansiyel işverenlerin de yararlanabileceği deneyimleri ve bilgiyi zaten eğitimleri sırasında kazanmış olacaklar.

Bu tür personele talebin yüksek olmasıyla beraber adaylar, çeşitli uluslararası ve ulusal çevrede iş bulabilecektir. Günümüzde biyoanalitik teknolojiler, dünya çapında gençleri giderek daha fazla cezbetmektedir çünkü bu alan, veritabanı bakımına biyolojik yaklaşımlar, bunların tasarım ve yorumlanması, DNA/RNA dizilerinin oluşturulması ve analizi, proteomik, klinik öncesi ve klinik farmakoloji, moleküler teşhis, vb. alanlarda kariyer fırsatları sunmaktadır.

Biyoanalitik Teknolojiler alanında yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlayan aday, biyoanalitik teknolojilerinde yüksek lisans mühendisi unvanını almaya hak kazanır. Buna bağlı olarak aday, genetik, proteomik, metabolik ve hücresel fenotipik metotlardan elde edilen çeşitli verileri yorumlamak için mevcut ve yeni algoritmaların, analitik tekniklerin ve bilgisayar prosedürlerinin tanımlanmasında ve uygulanmasında öncü bir rol oynayacaktır.

En üst