IUS Rektörü Uluslararası Yaz Okulu 2016 açılışını yaptı: Geçmişten Ders Çıkarma

Uluslararası Yaz Okulu: Geçmişten Ders Çıkarma (Savaş Sonrası Toplumların Geçici Adalette Güven İnşaatı Rolünün Araştırılması)  Bosna Adil Zulfikarpasic Vakfı’nda resmi olarak bugün açıldı.

Tören, IUS Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu'nun katılımcıları, ortakları, akademisyenleri ve değerli misafirleri karşılaması ile açıldı.

IUS Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu; ''Bu üniversitenin Rektörü olarak, üniversitemizin böyle bir projeye katkıda bulunması ve eşlik etmesi bizim için büyük bir ayrıcalıktır. Genç, toplum ve şirket katılımlarını içinde barındıran her projeyi destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Memnuniyetimi ortaklarımız YTD (T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı), Konrad Adenauer Stiftung ve DAAD'a iletiyorum.'' dedi.

Bu okulun amacı, Bosna Hersek'te ve bölgedeki geçmiş, uzlaşma ve geçiş dönem adaleti ile ilgili sürece katkıda bulunmaktır. Bununla birlikte, geçmişi ne koşullarda ve nasıl öğrendiğimizi sorgulayarak, şimdiki sorunlara çözüm oluşturmakta hedef alınmıştır. IUS, eğitimin uzlaşma için etkili bir araç olduğunu ve çatışma sonrası ülkenin olumlu sosyal değişiminde bir ajan olması fikrini destekliyor.

Bu yaz okulunun genel amacı, geçmişteki bir çok akademik ve profesyonel çalışmalardan yararlanmak ve geçiş dönemi adaleti ile ilgili araştırma yaparak, savaş sonrası toplumlarla uzlaşmadır.

Her yıl, katılımcılardan birisi olan Prof. Haris Halilovic, Bosna Hersek'e sadece bu yaz okulu nedeniyle gelmektedir.

IUS Rektörü, IUS Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü, Sn. Zuhal Güvener, Uzm. Asist. Nerkez Opacin, İşletme ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Hukuk Fakültesi ve katılımcılara bu mükemmel organizasyon için teşekkürlerini iletti.

İki hafta sürecek olan program süresince, katılımcılar yeni bilgiler öğrenip bunları gelecek için hazırlama imkanı bulucaklar.

En üst