IUS Rektörü Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe müfredat tasarımı ile ilgili olan İlk Çalıştayda konuşma yaptı

IUS Kalite Güvence Ofisi 24 Kasım 2016 Perşembe günü, ilk çalıştayını müfredat tasarımı üzerine düzenledi. Konuşmacı IUS Rektörü Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe idi.

Bu çalıştay, ilgili konuları kapsama adına öngörülen çalıştayların ilki olmuş ve IUS’un kalitesini arttırmak adına düzenlenmiştir.

IUS Rektörü Prof. Dr. Tahsin Erkan Türe  konuşması sırasında, IUS’un gelecekte planladığı aktiviteleri, kalkınma ve iletişim planlarının bütün yönlerini açıklamıştır. Çalıştaya 60 IUS akademisyenin katılmış ve IUS’a sunulan fikirlerden biri kurum içi IT Bölümü kaynakları tarafından tasarlanacak DMS’yi tanıtmak olmuştur.

Katılımcılar aşağıda belirtilen konuları tartışmıştır:

- Müfredat yapısı,

- Öğrenim sonuçları ve değerlendirilmesi

- Öğrenim sonuçlarının Gano ile bağlantısı.

Rektör son durum analizi yapıp Bosna Hersek’te en iyi üniversite olduğumuzu ve daha çok çaba ile daha iyi durumlara gelebileceğimizi söylemiştir.

En üst