IUS Profesörleri Türkiyede Akademik Personel Değişiminde

Yrd.Doç.Dr. Emir Sudžuka ve Yrd.Doç.Dr. Goran Šimić, Erasmus + değişim programına katıldı ve  2016 mart ayı başlarında İstanbul Ticaret Üniversitesini ziyaret etti. Profesör Emir Sudžukaya, Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yıldız ve Arş. Gör. Zehra Badak Aybar, LLM ev sahipliği yaptı. Ziyareti sırasında, konuları ‘Bosna Hersek ve Avrupa Birliği'nde Kurumsal Yönetimin Yasal Çerçevesi’ ve ‘Bosna Hersek ve Avrupa Birliği Sermaye Piyasası Hukuku’ olan, iş-ticaret hukuku bilimsel alanlarında iki konferans verdi.

Profesör Goran Šimiće, Ceza Hukuku profesörü Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız ve Arş. Gör. . Erdem Izzet Külçür ev sahipliği yaptı. Ziyareti sırasında ceza hukuku bilimsel alanından, konuları ' Bosna Hersek'te Savaş Suçları Duruşmaları: Adalet arayışı' ve ' Bosna-Hersek Ceza Davalarında Mağdurun Konumu' olan iki konferans verdi.

Erasmus + değişim programına katılım, her iki Profesör içinde, yenilenebilir Kurumda uluslararası öğretim uygulamasını tecrübe etmeleri için büyük bir fırsat sunmuş oldu. Bu üniversitede eğitim veren profesörlerle farklı ülkelerdeki yüksek eğitim sistemleri, bilimsel alanları ve uzmanlık alanları ile alakalı deneyimlerini paylaştılar. Birlikte, ortak araştırma, bilimsel makale ve konferanslar dahil olmak üzere ortak akademik faaliyetler düzenlediler. Profesörler, Bosna Hersek'te önemli konular hakkında yabancı öğrencilere konferans vermekten onur duydularını belirttiler. Bu değişim, Aralık 2015 Erasmus + Programı tarafından IUS’a verilen burs sayesinde gerçekleştirilmiştir.

En üst