IUS Profesörleri “Akdeniz Bölgesinde Savaşın Mirası” Araştırma Programının Final Konferansına Katıldılar

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Sosyal ve Siyasal Bilimler programı koordinatörü Doç. Dr. Aliye F. Mataracı ve Dr. Gorčin Dizdar iki yıllık araştırma programının son konferansı olan ve 29-30 Haziran 2017 tarihlerinde Beyrut’ta düzenlenen “Akdeniz Bölgesinde Savaşın Mirası” konferansına katıldılar. Uluslararası konferans çağdaş çalışmalar departmanı, Fransa Yakın Doğu Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü ve Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) desteğiyle Lübnan Üniversitesi işbirliği ile organize edildi.  Bu karşılaştırmalı ve birçok farklı bilim dalını ilgilendiren konferans üç ana teması olan iki yıllık bir araştırma projesinin  sonuçlarını ortaya koydu. Araştırma projesinin ana temaları; 1- Sembolik miras ve anıtsal anlatılar: saha çalışmalardan müzelere, 2- Bölgeselleştirme ve yetkiler: kentsel yenilenme, mekansal manipülasyon ve tahsis stratejileri, 3- Miras, yeniden yapılanma olarak mı üretiliyor? Sınırlar ve potansiyeller idi. Konuşmacılar, alan verilerini analiz etmek ve çatışmaların mirasa ilişkin uzun vadeli etkilerini yeniden değerlendirmek için görsel materyaller ve veri tabanları üretmekle görevli çok disiplinli bir ekibin üyeleriydi. Konferans, kritik durumlarda mirasa yönelik risklerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı ve fiziksel yıkım yanında siyasi, kültürel ve toplumsal parçalanmayı vurgulamayı amaçladı.

İki yıllık Akdeniz Bölgesinde Savaşın Mirası araştırma projesinin hedefi mirasla ilgili temaları ve kritik konuları özellikle çatışma zamanlarında ve bölgelerinde, özellikle kimlik ve güç açısından değerlendirmektir. Araştırma programı kapsamında Dr. Aliye F. Mataracı ve Kentsel Gözlem –IFPO başkanı Dr. Caecilia Pieri tarafından IUS’da 11-12 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenen atölye çalışması ile alana çok önemli katkıda bulunuldu (https://news.ius.edu.ba/news/workshop-topic-heritage-war-mediterranean-region). 2016 yılında yapılan ikinci çalışmayı 29-30 Temmuz 20172de Beyrut’ta yapılan uluslararası konferans takip etti. Uluslararası Konferansı tutanakları 2017 yılı sonunda yayınlanacaktır. Araştırma program genç araştırmacılara ödenek fırsatıda sundu. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi kıdemli Ekonomi ve Yönetim Bilimleri fakültesi öğretim üyesi Lejla Dizdarević “Heritage as Reminder of War; Sarajevo Tour” başlıklı çalışması ile 2016 yılında ve “Illustrated Map of Damage on Sarajevo Sacral Heritage during the 1992-95 Siege” adlı çalışması ile Emir Isović 2017 yılında araştırmaları için ödenek kazandılar.  https://www.youtube.com/watch?v=gN_U3aCpH1s youtube linkinden Doç. Dr. Aliye F. Mataracı ve genç araştırmacıların organize ettiği program hakkındaki kısa videoyu izleyebilirsiniz.

En üst